Religionsfrihet – en illusjon?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 11.12.09

 

I møte med djevelen – som er denne verdens fyrste og alle onde ånders og avguders herre – svarte Jesus på hans fristelser: ”Bort fra meg satan, for det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe og Han alene skal du tjene.”

 

I ”Ordet og troen” s. 41-42 fyrer Olav Valen-Sendstad av en salve om menneskerettene med religionsfrihet – som han mener skal bestå av retter og plikter og som også Gr.l. inneholder: ”For hva er en rettighet uten den tilsvarende plikt? Er den rettighet som heter religionsfrihet annet enn humanistisk svada – når en underslår at det dog er ethvert menneskes høyeste plikt og skyldighet å tjene og elske Gud? En plikt for både politikere, vitenskapsmenn og ”intellektuelle”, og ikke bare dem som gidder befatte seg med Gud. Den rettighet som heter ytringsfrihet og tankefrihet, er den annet enn et skalkeskjul for spott og hån – når en underslår at det dog er menneskets høyeste plikt og skyldighet i skrift som i tale å ære Gud og tale sannhet i hans navn? Eller er det kanskje en forrett verdens politikere har at de aldri skal tilskrive Gud æren for noen ting?” Det er en veltilpasset kraftsalve som passer vel på vår tid av en av Norges skarpeste tenker gjennom lange tider.

 

Kristendom er ingen religion blant religioner, men sannhetens vei mellom utallige avveier. Jesus sier selv: ”Jeg er veien, sannheten og livet” og kulturen og historien forteller at dette er sannhet. Dette er et fundament som har bærekraft. Mener vi dette er sant og er villig til å dø for det – eller er det bare utenatlært intellektuelt, teoretisk og teologisk prat?

 

Derfor er det sammenstøt mellom kulturer som enkelte kaller det - den rette forståelsen av avgudenes fremmarsj i de før men nå frafallende kristne områdene av verden. Det er ikke rart at folk frykter – se Man kan kalle det frykt.  Kulturene som nå trenger inn har sine røtter ned i hedenske religioner og tankebygninger. Det vi opplever synes å være ”det store frafallet.”

 

Går vi til GT, så sees det som en forferdelig utvikling og undergangstegn når stadig større deler av befolkningen og myndighetene begynner å dyrke andre guder og deres levesett. Og profetene snakker ikke om religionsfrihet – men om omvendelse og tilbakevending til Herren og Hans vilje og RETTEN fra Sinai – livets og bærekraftens vei som ligger i bunnen av vår Grunnlov!

 

De såkalte filosoferende overlegninger om minareter og religionsfrihet som enkelte gjør seg til talsmann for i dag - må en anse som grunn og ubibelsk tenkning. Det ser ut som sveitsernes folkevett er langt bedre enn den såkalte elites. Man begynner som verden å dele menneskene inn i moderate og mer eller mindre fundamentalister hvorav de første kan man drive fredelig sameksistens med. Men man leser ikke hva Koranen virkelig sier – og som må tas på blodig alvor – akkurat som en heller ikke trodde ”Mein Kampf” eller ”MAO`s lille røde” eller ”Det kommunistiske manifest” av Karl Marx m.fl. utopister. Mange sosialister som jeg har møtt har ikke engang lest sistnevnte – som jeg skaffet meg allerede i min pure ungdom.

 

Islams historie rundt Middelhavet overfor minoriteter fra ca. 600 år e. Kr. til deres rasering av Bysants og omgjøring av verdens største katedral, Sofiakatedralen, i 1453 til moskè – taler sitt tydelige språk om hva vi kan vente oss. Denne fremtregningen er det som danner grunnlaget for de forferdelige konfliktene vi har hatt og har på Balkan til denne dag.

Disse liberale ”tenkende” hevder for eks at en skal kunne oppnå fred og sameksistens i et flerreligiøst samfunn ved å yte muslimene mer og mer religionsfrihet i det offentlige rom.

På den måten skal vi kunne hevde vår rett til å bygge kirker rundt i muslimske land og praktisere vår kristne tro. Slik taler illusjonistene midt oppi den religionskrigen som allerede raser mellom Vesten og spesielt muhammedanismen/Koranen med deres forferdelige verdier av flerkoneri og sharia m.m. Dette er da ikke noe nytt i historien!!

Men hva har skjedd til denne dag og hva sier imamene selv? Ja, det kan du bl.a. lese deg til her av hva en fremtredene muslimsk imam i Pakistan sier:

”Vi vet at vår tro er den rette. Derfor trenger vi ikke tillate forkynnelse av noen annen religion, forklarte Naik i innslaget som har blitt populært på YouTube (http://hurl.no/dBo).” DagenMagazinet 5.12.09. Plusser man så på hva som skjer med den som prøver å få med seg en Bibel og et kors inn i Saudi-Arabia – pluss det stigende antall selvmordsbombere – pluss en rekke terroristanslag i Vestens hovedsteder – ja da vet vi hva Koranen sier og de mener og praktiserer.

 

I tillegg til dette synes man å ha glemt Jesu klare tale overfor slikt avguderi og bakenfor der profetenes voldsomme oppgjør med de religioner som hindrer menneskene fra å komme innpå SANNHETENS vei for tid og evighet. Jesus var mer eller mindre i konstant kollisjon med enkeltmenneskers fluktforsøk og datidens religiøse og offentlighetens voktere – skriftlærde og fariseere. Bare de som innrømte at de trengte lege – møtte Han med alle den hjelp Han kunne yte dem. Slik er det når RIKET trer inn i en fallen og ond verden og vil aldri bli annerledes.

 

Nå er forførelsen, frafallet og forfallet og avguderiet over oss – det verste som kan skje et folk – og har man ikke noe bedre å bidra med enn freds- og frihetsprat om sameksistens med veiene til fortapelsen – bør man heller holde munn og ta en alvorlig samtale med Herren hvis man kjenner Han!

Våre forfedre som hjalp vårt folk på bibelsk grunn til å bli en fredelig og misjonerende velstandsnasjon – var folk av et helt annet kaliber. De tok lidelsen og kampen – utenfor flertallsleiren. Og det er til slike nasjoner som våre fedre skapte - at folk med sine avguder nå tar sin tilflukt etter som deres egne nasjoner blir ulevelige. Og vi tar imot arbeidskraften fordi vi har drept våre egne barn. Så vil de endatil overta her også og gjør de nasjonene til samme slags land – med myndighetenes storstilte hjelp. Og mange plaprer i vei om religionsfrihet, toleranse og hvilke andre sannhetsskjulende ord man kan dekke SANNHETEN med. Men å snakke SANT våger hverken de eller media. Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden – uttalte C. Fr. Wisløff en gang. Det ser man i praksis nå. Sveits med korsmerket i flagget - har vist oss en rett vei i minaretsaken! Vestens opplegg for øvrig fører ikke til fred og dialog – men til krig og de mange andre plager som følger med – og i spissen for denne konfrontasjonen står Guds folk: Israel som har løftene og seieren. Velger vi å stå sammen med Herren og støtte dem – eller avgudene - så forteller Bibelen og historien vår hva utgangen og sluttresultatet blir for vårt folk.

I Esekiel 11 står følgende å lese om hva Herren sa til profeten: ”Dette er de menn som tenker ut urett og gir onde råd i dette sted”. v. 2 og i v. 12:

”Og I skal kjenne at jeg er Herren, hvis bud I ikke har fulgt, og hvis lover I ikke har holdt; men I har holdt eder efter hedningsfolks lover som bor rundt omkring eder.” Dette mener Bibelen - Herrens åpenbarte vilje bl.a. om saken og den tilpasningen som skjer i dag.