"Puls" i NRK om omskjærelse

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.11.09

For flere år siden hadde programmet "Puls" et underlig vinklet program om omskjærelse av menn. Kun de negative sidene ble fremholdt om denne praksis som fremdeles gjennomføres av 2 milliarder av verdens befolkning. Kan så dette være så ødeleggende som "Puls" fremstilte det gjennom intervjuer med helsevesenets folk o.a.? Nei, selvsagt ikke.

Omskjærelsen av menn stammer tilbake til Gamle Testamentet og paktstegnet Abraham fikk av Gud (1. Mosebok 17, 10-12.) Skaperen selv ga råd om hva han skulle gjøre - og Abraham visste at Guds råd var gode og burde følges. Og det ga svært gode helsemessige resultater, det fant man ut ca fire tusen år senere. Da fant man nemlig ut at i alle folkegrupper som praktiserte omskjærelsen av menn, var det lite eller ikke livmorhalskreft (=cervix) hos kvinnene. I flg. min kilde boken "Ingen av disse sykdommer" av dr. med S. I. Mc Millen - en gjennomgang av Bibelens helseforskrifter - representerte denne kreftformen da 25 % av all kreft hos kvinner og var 80 % av all kreft i kjønnsorganene. Ved flere undersøkelser i USA i et stort materiale - hvor det også var en del jødinner - fantes det ikke eller ytterst sjelden livmorhalskreft. Og forfatteren spør: "Hvorfor var de jødiske kvinnene jevnt over frie for kreft i livmorhalsen? Medisinske forskere er i dag enige om at dette fenomen er et resultat av den gamle jødiske skikk: OMSKJÆRELSEN av menn. Et påbud Gud gav Abraham for fire tusen år siden.." Årsaken er nesten i sin helhet et hygienisk spørsmål. Man unngår basiller som fremkaller irritasjon og kreft hos begge kjønn.

American Journal of Obstretrics and Gyneocology peker på det samme og lederen deres avslutter med "å tilrå omskjæring av nyfødte gutter for å forebygge denne krefttype." Det skulle da uten videre være klart at dette må være en sikker måte å fjerne det meste av denne kreften på i de fleste u-land.

Men en like fantastisk opplysning er knyttet til hvilken dag Gud forordnet at omskjærelsen skulle finne sted på: den - 8 - åttende dagen! Når man skjærer i det blodige lem - er det fare for forblødning. Men så viser det seg at "det viktige koaguleringsstoffet, K-vitamin, ikke produseres i normal mengde før fra femte til syvende levedag." Et annet stoff - også viktig for å stoppe blødning er prothrombin - som bare er 30 % av det normale den tredje dagen barnet lever - men det øker raskt og "når den åttende dagen et nivå som til og med er høyere enn normalt, 110 %" - for så å sige til 100 %. "Det betyr at et åtte dager gammelt barn har mer prothrombin enn noen annen dag i hele dets liv"
"Tar man hensyn til K-vitamin og prothrombinverdiene er den åttende levedagen det rette tidspunkt å omskjære en gutt på." Jeg kan forsikre mine lesere om at Abraham ikke drev kjemisk - biologisk forskning, men han lød sin Skaper - og det ble regnet han til rettferdighet, liv og salighet. Skriften er full av slike gode helseforskrifter - og hadde en fulgt dem - ville en spart mange liv og store summer både i i-land og u-land. Skal man informere fra NRK - så får man også ta med hele virkeligheten!