Prevensjonskulturen med få barn og slitne ungdommer


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.11.09

Det beste vern mot kjønnssykdommer er å la seksualakten ved første gang inngå i ekteskapet mellom èn mann og èn kvinne. Det er den oppskriften vår Skaper har anvist oss fordi han kjenner sitt skaperverk både mennesket, virus og bakterier. Og bluferdighet er fremdeles en svært viktig del av et menneskets vern mot mye vondt og hjem og skole skal ikke bygge ned denne av naturlige grunner den som delvis reduseres av seg selv ved tiden før og ved inngåelsen av et ekteskap. Salomo sier i Høysangene en rekke steder at en skal ikke vekke kjærligheten før den selv vil, altså moden til å ta imot den og konsekvensene av dens frukter. Etter giftermål har vi selvsagt også behov for bluferdigheten både internt og utenfor hjemmet.

Så leser vi fra flere norske skoler på Verdens prevensjonsdag 26. september at det deles ut kondomer til elever som et vern mot kjønnssykdommer og ufrivillig graviditet. Men er det slik en utdeling virker? Når man skal erstatte naturlig blyghets ved å beskytte seg med kondomer så er det en illusjon.
For det første så fører slik løssluppenhet til at mange ungdommer blåser hele kondomet, og om de bruker det så er en stor %andel ikke tett. Ca 15% lekker og er derfor farlig både m.h.p. graviditet og sykdommer. Derfor er det direkte feilinformasjon å fortelle ungdommen dette. Dette vet informantene for det har vært kjent i mange tiår. Hvorfor gjør de det da? Enten kan de ikke sitt fag eller så er de uten i farlig ærend!

Videre vet vi at mange ikke bruker prevensjon og vi vet også at utdeling av prevensjon kan skape et sexpress for både gutter og jenter. Samtidig bygger en ytterligere ned bluferdigheten som er det viktigste vern i så måte! Friheten som de åpenmunnede informantene i skolene gir barn og unge - slavebinder og gir katastrofer med voldtekter og nedsatt barnetall - altså en "sivilisasjon som tar livet av seg selv" med alt sitt åpenmunnede prat om "frigjort sex". Helsepersonell m.fl. oppnår altså det motsatte av hva de tror samt at de fremstår som svært dårlige rollemodeller. Ansvarlighet i denne sammenheng betyr å være gode rollemodeller og svare skikkelig på spørsmål som ungdommen har, men ikke i settinger som river ned ungdommens egen selvbeskyttelse.

En skal selvsagt, i norsk skole, heller ikke informere om samlivsformer som bryter ned et samfunn – det finnes da nok slik grunnlovsstridig info i det offentlige rom. Ellers er opplegget i samfunnet med filmer litteratur etc etc noe som slår blygselen av øynene på ungdommen. Merk deg at Hitler sendte store mengder pornografi inn i Polen før han angrep. Han visste hva han gjorde.
F
orteller informantene at en kvinne som tar flere aborter kan risikere og ikke bli gravid senere og sex med flere partnere øker risikoen (pga økt forurensing) for både mer smitte og også livmorhalskreft? Clamydia kan gi betennelse i egglederne med påfølgende sterilitet og barnløshet! Syflis og gonorè er heller ikke å spøke med! Og kan en stole på leger i denne rådgivningssammenheng? Neppe de fleste, bla fordi de forteller ikke at aborter fører til mange psykiske plager og hun som laget en grundig rapport på det slapp ikke en gang til i "Tidsskrift for Den norske legeforening"! Da er det ikke rart at en har hovedfokus på sex med kondom og ikke avholdenhet før ekteskapet.
Det er underlig at i dagens samfunn sier flere at vi er så frigjorte på alle områder bl.a. mht på sex – men aldri før har vi hatt færre barn per fertile kvinne omkring 1,9 i dag. Et snitt på 1,9 betyr at vi sakte men sikkert dør ut – så frigjorte er vi visst? Det kan tyde på at norsk skole igjen viser seg svært dårlig til å formidle den kunnskapen elevene trenger, men pådytter dem mer av den kunnskapen som de voksne har lært av sine foreldre som la grunnlaget for den moralske forvitring som vi nå er blitt til del. Norske elever fortjener bedre og de kan ikke klandres, men det kan de voksne som gir dem stener for brød og avhjelper deres eksistensielle spørsmål med å peke på darwinismen og prevensjonen! Deres budskap er: ”Lev som dere lyster!” Mitt råd er: Hør ikke på dem, du risikerer å legge ditt liv i ruiner ved å høre på dem! De forteller deg ikke den hele Sannhet!