Politisk seier uten åndskraft mot marxisme – en illusjon

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.09.09

 

Så vant de rødgrønne nok en gang og Høybråten kommenterer:

”- En fortsatt rødgrønn regjering vil være en katastrofe for Norge, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten”, Dagen nett 15.09.2009.

 

Videre om hans analyse kan en lese under:

”Høybråten la vekt på at KrF er det eneste partiet som har fokusert på familie i valgkampen. Han mente at partiet har drevet en valgkamp med fokus på de sentrale sakene og at de ikke har blitt med på billig argumentasjon som har appellert til folks lommebøker.
– Men det er stemmene som teller, og vi har ikke greid å omsette valgkampinnsatsen i stemmer. Det har ikke gått veien for oss, sa en tydelig skuffet partileder. - - 
Han avviste at en tilbakegang på noen tideler ikke på noen måte vil få KrF til å strekke armene i været og gi opp. Til det er sakene de kjemper for altfor viktige.

Høybråten garanterte at partiet vil fortsette kampen mot fattigdom, for internasjonal solidaritet og for familien med det nye mannskapet som nå blir innvalgt i Stortinget.” (uthevet av meg)

Vi merker oss at ikke bare han, men samtlige partier omtrent intet har hatt å si om ”Bibel og Grunnlov” som grunnleggerne av det nye norske demokrati som bl.a. Ole Gabriel Ueland (Norges to øyenstener og ledende Venstremann) hevdet med styrke.
Venstre med Sponheim i spissen har jo forlatt det gamle Venstrefundamentet (bondedemokratiet) for lenge siden, men at KrF ikke nevner Bibel og Grunnlov – men tvert imot legger vekt på ikke å bruke bibelske argument og sakte, men sikkert åpner opp for at ikke-bekjennende skal få tillit i partiet – forteller oss det meste om hvorfor kristenfolket sitter hjemme. De lar KrF gå dukken og nekter å slåss under slike faner. Uansett hvor rød KrF måtte bli – må de ikke innbille seg at de vil makte å stå opp mot marxister og feminister som mangt tyder på at mange av de rødgrønne er – og kan beseire dem med bare fornuft og politisk makt. Etter mye lesning av den slags litteratur og opplevelser i revolusjonens Etiopia - vet jeg hva marxisme er. Dette er uhyggelige åndskrefter som har ført nasjon etter nasjon ut i katastrofer, og en burde forstå og istemme Luthers salme: ”Vår egen makt er intet verd, vi var vel snart nedhugne - - men en går frem i denne ferd for Ham må allting bugne. .”  Uten Han uvikler ”katastrofen seg”, og KrF har dessverre befordret mye av denne utviklingen fra abortprestenes avskjedigelse, til ødeleggelsen av kristendomsfaget i skolene, stat/kirke-saken med ødeleggelsen av Gr. § 2 og mangt annet. Man har ikke vært villige til å slåss med ”Bibel og Grunnlov i hånd så det virkelig ble bråk og evt gå ned med flagget til topps så kristenfolket kunne våkne og samle seg – og dermed har man dradd mange med seg på ville veier og overlatt slagmarken til de nevnte. Til slutt gir kristenfolket opp – ”sannhetens støtter og grunnvoll og saltet” i en råtten verden – finner ingen hyrder og ”katastrofen” brer seg. 

 

Vår første utenriksminister Jørgen Løvland på sin pontoppidanske kristengrunn - forstod hvor farlig sosialismen var allerede i 1903 da Ap fikk inn sine første 5 representanter på Stortinget. Han var heller ikke redd for å bruke bibelske tanker i sine politiske foredrag. Han bygde og frigjorde landet! Er dere større og klokere?

Prof. Danbolt advarte kristenfolket mot Likestillingsloven (det nye kjønnsrollemønster) på Geilomøtet i 1978 – men isteden for å ta opp kampen mot dette rå angrepet på kristen tro og tenkning, glemmer man de veldokumenterte advarsler - og starter tilpasningen for fullt. Og nå er ”katastrofen” her i form av en vanvittig likhetstenkning som skaffer oss fosterdrapet, ødeleggelsen av ekteskapet osv osv – uten at disse åndsmaktene blir møtt med Bibel og Grunnlov. Gud er Gud for begge regimenter – mens politikerne enstemmig har avsatt han – endog til med Høyesteretts hjelp. Men Gud avsetter man ikke – det merker vi allerede, etter som vår sivilisasjon ødelegger seg selv (sentralbanksjef Skånland i Aftenposten) mens retorikken fortsetter i den tro at ikke folk forstår hulheten i alt pratet og aner hva som mangler.

Samtlige stortingspolitikere vil ha det store bildet av Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll bak seg når de betrer talerstolen. De sa at ”evangelisk – luthersk” tenkning og lovgivning var Norges fundament i (§ 1) vårt udelelige Norge. Hva driver så disse folkene på med? Det skal det ikke mye til for å forstå om man leser sin Bibel og Grunnloven, men det gjør kanskje ikke de fleste politikere i dag? Det de gjør er forferdelig - for ikke å bruke sterkere ord! De bør ikke få makten i 2013 fram mot 2014 og Grunnlovsjubileet.

 

Klikk deg inn på Jørgen Løvlands tale i 1914:

STORTINGSPRESIDENT JØRGEN LØVLANDS TALE PÅÅ EIDSVOLL 17. MAI 1914.