Pinlig av Jens Brun-Pedersen i HEF


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.10.09

Kong Harald og kronprisen var mandag 20. oktober 2009 på besøk i Islamsk Råd Norge (IRN). Kong Harald får deretter kritikk for sin uttalelse om at kongehuset bør være kristent også i framtida.
Vårt Land skriver: ”Da kong Harald ble minnet om at religionsfriheten ikke gjaldt kongehuset, smilte han. – Nei, men det er selvvalgt. Og kongehuset bør være kristent, sa han.” Og Vårt Land fortsetter:
”Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund, synes det er pinlig at kongen blander styre og tro.– Det er hans fulle frihet og rett å velge å være kristen. Men det er pinlig og svært beklagelig at han blander seg inn i noe han ikke har noe med – nemlig vår statsform. Ved at han mener at konger i fremtiden også bør være kristne, begrenser han den religionsfriheten han selv benytter seg av.” Her flommer det ikke akkurat over av reflekterende tanker fra Pedersen, men hans livssyn kommer klart til uttrykk. Skal ikke kongen følge sin Grunnlov som er hans basis? Velger Pedersen anarkiet – det ser slik ut.

Humanister hevder ofte at det bare er mer opplysning som skal til for å få en bedre verden, men de kjenner ikke til Den Norske Grunnlovens § 2? ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Dette er altså statens verdi grunnlag. Og kongen er statsoverhodet og om kongen står det i § 4: ”Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.” Hva står det i Pedersens utgave av Norges Grunnlov?
At et samlet Storting nå prøver å ødelegge den norske rettsstaten, endrer ikke på vår historie og arv som har skapt et samfunn helt i verdenstoppen – før 68-erne begynte sitt opprør som nå truer hele rettsstaten og vil skape et sammenbrudd av familien, rettssystemet etc. Forsvaret har de avskaffet, matlagrene for Ola Nordmann er tomme og slik politikk førte ikke Grunnlovsfedrene for de visst hva som bodde i mennesket – det var ikke det man tror ”godt på bunnen”, det vet selvsagt også kong Harald. Grunnlovsfedrene var opplyste, men i dag har jernteppet senket seg over mang en nordmann og når jernteppet er helt nede begynner de fullstendig lovløse tilstander som roper på en sterk diktator.

Vet ikke Jens Brun-Pedersen dette – eller er det ett nytt propaganda fremstøt for å omgjøre Norge til en ny stat basert på anarkiet – der relativismen dyrkes som en avgud? Er det det siste kan han jo kun bestille enveisbillett til flere land i verden med dette kaoset for sine innbyggere og der de i humanismens navn slakter ned sine fiender. Humanisme er jo å sette mennesket over Gud og dermed sleppes relativismen løs i all sin gru og forferdelse.
Og kanskje bør Pedersen ta med seg både Kristin Clemet og også Ørnulf Steen som i denne saken blottlegger sin manglende grunnleggende kunnskap om Norge, dets statsform og verdigrunnlag.