Tekstboks: Relatert stoff:
http://home.online.no/~lar-hoeg 
 

 Pandemi – hva er viktigst?


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.07.09

For tiden florerer det med informasjon om en vaksine mot H1N1-viruset som skal komme i løpet av høsten, men man har per i dag ikke god nok oversikt over eventuelle bivirkninger. Vaksinen er et forebyggende tiltak.

Et annet forebyggende tiltak som det er svært sjeldent en hører om, og som nordmenn flest burde iverksette på eget initiativ uavhengig av hva statsledelsen sier og informerer om, er nemlig å skaffe sin egen familie en mulighet til å kunne isolere seg hjemme i noen dager til flere uker. Da er det helt avgjørende at en i hvert fall har mat og vann(+ desinfeksjonsmiddel for vann). Det er helt enkle/basale matvarer som bør kjøpes inn og du finner en liste for norske forhold på home.online.no/~lar-hoeg . Har man for eksempel 3 mnd lager er det en god buffer for denne type hendelser. (Norge har per i dag ikke beredskapslagre av mat til egen befolkning og har ikke hatt det siden 2003!)
Slike viruspandemier kan opptre i bølger mht smittenivå og Spanskesjuken (som man mener var en fugleinfluensa og som smittet direkte mellom mennesker) vet vi var på sitt verste i form av fire bølger som kom mellom 1918 og 1920, to tredeler av alle spanskesykens dødsfall inntrådte fra oktober til desember 1918. En skal også legge merke til at globalt sett hadde Spanskesyken en dødelighet på 3-5 %, i Norge 1 %. Rapporterte tilfeller i Norge var 374.288, derav døde 7.308 (tallene varierer mht kilde og ant. døde var ant. omkring 13 000, red. anm.). Spanskesyken rammet altså yngre personer (menn i alderen 25 til 29 år hadde de høyeste dødsratene) fremfor eldre, i motsetning til de aller fleste influensaene som dreper de gamle. (Wikipedia m.fl.) Dødsfall på helt friske unge etter smitte av H1N1-viruset har nå alarmert myndigheter i flere land ytterligere.

Dette viser oss at det kan være helt avgjørende at enkelt familier har mulighet til å isolere seg i korte perioder for å hindre og bli smittet. Det er selvfølgelig ikke lett å vite når en bør utøve slik forsiktighet mht å isolere seg, siden mennesker kan være smittebærere uten selv å vite det i lang tid, men har man ikke mat og vann hjemme så har man heller ingen mulighet om smittepresset skulle eskalere også i hissighet. Og det ligger i denne typen hendelser at folk nok vil begynne å hamstre mat og når alle begynner med det er butikkene tomme på noen få timer.
Det bør også nevnes at en bør være svært klar over at vi er et reisende folk og smitten spres raskt i de kollektive reiseruter og der hvor folk bor tett, hvilket kan få oss til å måtte seriøst vurdere behovet for vår reiseaktivitet om smittepresset skulle eskalere – hvilket det ser ut til.