Nobels Fredspris til Knudsen og Nessa


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.12.09

Torsdag 10.12.09 lander Barack Hussein Obama jr. på norsk jord og kort tid etter går han inn i Oslo Rådhus for å motta Nobels Fredspris. Obama støtter abort på ufødte barn. Han har også et lengre synderegister på andre felter av alvorlig karakter som gjør at han selv gjør seg karakterløs. Han har ikke et verdifundament i tråd med natturretten og menneskerettighetene og følgelig er han ingen fredens mann.

Ludvig Nessa og Børre Knudsen burde blitt tildelt Nobels Fredspris. De har uselvisk stått på fundamentet av Naturretten og dermed profilert Fredsarbeidet med retten til Liv. De er nok ikke verdenskjente, men Nobelkomiteen kunne gitt de millioner av barn - som ulikt fra Obama – ikke fikk bli født, et ansikt! Det ville vært et vågalt valg, valget av Obama er ikke det men mer i tråd med tidsånden. Det ville også vært i Alfred Nobels ånd slik han skriver i sitt testamentets innledning : ”Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta.” En av de største nytter en kan gjøre ens brødre i verden er å la vær å slå dem i hjel – det er til og med krigsforebyggende! For legger en inn sperrer mot å ta ufødt liv vil det selvsagt også kunne avspeile seg på det fødte livs rammevilkår i lovverket.

USA tidligere president Ronald Reagan uttalte: ”Jeg har lagt merke til at hver og en som er for abort, allerede er blitt født.” Det er også det første kriteriet som må være oppfylt for å få en Nobels Fredspris.