NLH en dyrehage?

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.07.09

 

I oktober 1997 ble følgende publisert i internavisen (Tuntreet) ved den gang Norges Landbrukshøgskole (NLH), i dag Universitetet for miljø- og biovitenskap. Og tanken under kom til en når man hadde sittet og hørt på flere toppskolerte forelesere (de hadde sine eksamener og grader, men flere manglet visdom og kritisk sans) som regelrett presenterte både ulogiske påstander og direkte feilopplysninger i darwinistisk retning. Stoffet under har om enda større relevans i dag der vi tydelig ser av veien var ikke lang fra de evolusjonære barna til de revolusjonære barna. Teori har blitt praksis!

 

Har du noen gang tenkt på hvor mange ekorn som ramlet ned og slo seg i hjel før de ved hjelp av evolusjonen hadde kommet så langt at de klarte å holde seg fast nok? Eller at Norges Landbrukshøgskole bare er en «underavdeling» av dyreparken i Kristiansand. Slik må det jo være om vi stammer fra dyrene og dermed selv er dyr.

Kikker man inn vinduet til den blide instituttleder der han sitter og spiser bananer konkluderer vi neppe med at han er en apekatt (ett dyr). En kan heller ikke se på han at hans aner går så langt tilbake i tid. Men anene gjør vel det, som for alle oss andre?

Tar vi en tur i NLH fjøset og ser på kuene er vel våre tanker langt i fra en encella organisme i ursuppen. Men om vi ikke tenker slik, er det jo allikevel alltid hyggelig å treffe familien sin selv om det er et stykke ut i slekta. Galskap sier du.

Har du forresten hørt om amøben som fant et hår i ursuppen sin og spurte kelneren hvor det kom i fra. Han fikk ikke noe svar. (Løsning: Det var ingen kelner der. Men hvor kom da håret fra. Nei se det, det er fremdeles en gåte som så mye annet.)

Så har vi da fått bekreftet at denne artikkel forfatteren er gal. Det må han jo være.

 

Men her er en logisk tanke. For viss du og jeg er et dyr da er det jo logisk at NLH er en dyrehage. En kan jo undres over at noen forelesere som tror på neodarwinismen finner det upassende at studentene (dyra) av og til sitter urolig og bråker. Alle har vi da vært i en dyrehage, uro er helt normalt der.

 

Sannheten er at Darwins teori er i den dypeste krise i dag. Færre og færre ledende vitenskapsmenn vil gi den status av vitenskap. Den er en tro. Det burde man snart innrømme. Det er sekulærhumanismens tros- og religionssyn som sier: - Du er et dyr. Gud sier vi er mennesker, mer verdt enn hele verden. Vi er verdifulle uansett om vi fikk 4.5 til eksamen, uansett om vi er verdens lykkeligste menneske, uansett om vi ligger i rennesteinene ved Akerselva, uansett om ingen bryr seg om oss er vi elsket av Gud. Det er livgivende og trøstende det.

 

I forlaget Gyldendals lærebok for 5. Klasse i det nye natur- og miljøfaget som inngår i reform 97, begynner et kapittel med følgende setning: «Du er et dyr». Dermed har vi fått dyrehager spredt over det ganske land. Rent pedagogisk er det vanskelig å begrunne høvisk adferd i skolen når en begynner med å si: Du er et dyr! Er det derfor vi har fått «dyriske» tilstander i våre byer og utover landet. (Dagen 10. April 97) Veien er ikke lang fra de evolusjonære barna til de revolusjonære barna. Teori blir praksis!

 

Grunnfagsstudiet i psykologi definerer mennesket slik: «Mennesket er en kjøtt- og blodorganisme relatert til andre dyr gjennom evolusjonær utvikling.» (Hillgard 1967) Hvorfor bryr politiet seg om drap på mennesker da?

 

«Det viser seg i dag at et folk kan ikke i lengden tenke galt og samtidig leve rett. Heller ikke kan et samfunn i lengden bestå om det ikke er i overensstemmelse mellom det alminnelige syn på menneskets art og verdi og samfunnets politiske struktur. Vi kan ikke gå omkring og regne oss selv og hverandre som friserte tremenninger av apekatten, og samtidig beholde et demokrati som forutsetter en radikalt høyere menneskevurdering. --- Her går man uten videre ut fra at hvis man har slått fast hva mennesket er laget av, vet man også hva det er. Dette er ikke holdbar tankegang. Ett er hva det er laget av. Et annet er hva det er laget til.» (Jon Johnsen)

Det burde være helt unødvendig ved Norges eneste grønne universitet og fremdeles dosere slik vranglære som darwinismen er. Man bør slutte å underminere demokratiet.