Tekstboks: Relatert sak:
Lekfolket rømmer Den norske kirke 
Lekfolket rømmer Den norske kirke II


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.07.09

Vårt Land nett melder at: ”1 av 4 kirkemedlemmer vurderer utmeldelse. 28 prosent av statskirkens medlemmer i Oslo har vurdert å melde seg ut, skriver Aftenposten Aften.”

Videre siterer de Aftenposten: ”I undersøkelsen som Respons har gjennomført på vegne av Aften ble 503 statskirkemedlemmer spurt om de har vurdert å melde seg ut. Hele 28 prosent svarte ja. 800 Oslo-folk ble også spurt spørsmålet: «I hvor stor grad føler du at Den norske kirke er inkluderende?». Her svarte 39 prosent «I mindre grad» eller «Ikke i det hele tatt». Blant statskirkemedlemmer var andelen her 33 prosent. Fungerende biskop i Oslo, Anne Hilde Laland, er bekymret og rådløs i forhold til årsaken: – Tallene viser at Oslo-kirken har et problem. Kanskje er vi ikke nærværende nok, kanskje isolerer vi oss, kanskje er vi ikke nok til stede, kanskje er kirkene for lukkede, kanskje snakker vi et for sært språk. Jeg vet ikke, svarer hun til Aften. ”

Når man leser de videre kommentarene, er de totalt hjelpeløse i å forstå årsak og virkning. Det burde være klart at når en kirke og dets biskoper og prester lover troskap mot ORDET ved innsettelsen, men gjør noe helt annet når de er vel i posisjon – og dilter etter tidsånden så fort de med ikke alt for stor skamfølelse kan gjøre det – da får ”fårene” til slutt nok. Dette er en skjøgekirke som det er direkte farlig å være medlem av – noe de mest våkne forstår og trekker sine konsekvenser av. Og når det får slike konsekvenser i Oslo, kan man vente seg enda sterkere konsekvenser på Sør-Vestlandet. Det vil skape splittelse på splittelse både i DNK og organisasjonene.

Da er det med undring en ser at NLM diskuterer og sier nei til å lage et register for de som har meldt seg ut av DNK og gi dem den service som de ikke ønsker å få lenger i DNK. Så går debatten på Generalforsamlingen i Bergen. Bl.a. stod det fram på TV en forkynner og en viss størrelse i Rogalandsområdet og sier han ikke har det minste dårlig samvittighet av å stå som medlem i DNK – ikke mer enn å stå i NAF!
Hva en skal si om en slik prinsipiell tenkeevne - overlater en til leserne – men minner om at da landssvikoppgjøret kom i Norge i 1945, ble en dømt for medlemskap i NS - selv om en ikke hørte til ”storfiskene”. (Hva DNKs må tenke om en slik sammenligning med NAF – burde det være enkelt å forestille seg.)
Og resultatet av slike ”morsomme” og overflatiske argumenter er at saken blir utsatt for ytterligere utredning – selv om gen.sek Tulluan ikke kan se hva mer som skal utredes. Utsettelsen gir en anledning til å gå i den populære ”tenkeboksen” – og i mellomtiden blir man mer og mer tilpasset og rolig i en kirke som godtar de verste synder av sine tilsatte og også org. Synder som Bibelen har de hardeste ord mot! Så drives en ut i ytterligere splittelse og halvhjertethet i stedet for at hyrderøsten med Ordet skapte klarhet og samhold på Ordets grunn. Det finnes ikke et tenkende bibeltro menneske som kan fremskaffe en eneste god grunn for å bli stående i DNK.