Krigshandlinger om Nordkalotten? NATOs gen.sek. advarer.

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.09.09

Kristelig Dagblad nett i Danmark har 18.09.09 denne overskriften:

” Fogh ser fare for militære opgør i Arktis” Teksten fortsetter slik:

”Det arktiske område kan blive skueplads for militære konfrontationer, når klimaforandringer åbner nye søveje til naturressourcer, der hidtil har været svære at komme til. De ressourcer bliver der konkurrence om, mener Natos generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen.”

Han peker på at det kan gå mot ”risiko for væbnet konflikt ” – og er et ”nøglespørsmål” i et nytt konsept – samt at ”klimaforandringene får en betydelig innflydelse på sikkerhedsmiljøet”.
 

Som våre lesere både av Norges Kommentar Avis og bladet LYS har sett – så har vi i mange år vært opptatt av denne utviklingen som en fare for Nordkalotten og Norge. Dette ut fra flere årsaker:

  1. Den første og viktigste er frafallet og forfallet i Norge som gjør at vi vil få merke Guds vrede bl.a. ved at Han tillater krig nå Han vil. ”Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja”. Men dette bryr selvsagt ikke Regjering og Storting seg om i dag. Ofte følger også rovdyr, pest og sult og naturkatastrofer med. Det forkynner Bibelen, og det forkynte våre åndelige fedre.

 

  1. I tillegg hadde vi en forsvarsminister Holst som reiste rundt og sa ”vi har ingen fiender mer” og la så ned det meste av forsvaret av Norge. Nå sitter vi igjen med en ”hær” på 3000 mann, et sterkt svekket flyvåpen – som må trene sammen med svenskene for å være noe å regne med. Marinen skulle jo ha sin 5 fregatter samt en god del ypperlige MTBer for å vokte vår kyst. MTBene er mer eller mindre skrinlagt eller forsinket, og de vi har av fregaetter, sier onde tunger ligger ved kai og har begynt å ruste – som en del av ”opprustningen”. Øverstkommanderende på Evjemoen sa til FV da leiren ble endlagt: ”Den som ikke vil ha en egen hær, får snart besøk av en annen”!

 

  1. Dessuten har vi lenge pekt på at Nordkalotten av en rekke grunner får globalstrategisk betydning. Ikke minst p.g.a. at 25% av nå kjente oljeressurser ligger under havet der. Og verden går mot et økende underskudd av olje som også betyr mye både militært og økonomisk. Det er en rekke andre mineralressurser også der oppe av stor økonomisk betydning – for de fire – fem stater som grenser til. Enda større betdyningen har dette ved en storsmell i Midt-Østen som for eks. stenger Sues og man i Vesten blir avhengig av å seile rundt sydspissen av Afrika eller nord om Sibir. Nylig seilte to skip nord om Sibir uten isbryterfølge. Dessuten har man forbedret jernbanen fra Østen over Sibir  til Sverige – Narvik – slik at kjøretiden er redusert til 15 døgn såvidt jeg husker. I tillegg kommer de dype fjordene i nord som er upperlige skjulesteder for russiske u-båter for utskytning av raketter mot Canada og USA.

  2. Foreløpig har vel ikke russerne så store styrker – enda de har aldri vært så nede som mange prøve å innbille oss – at de går til angrep. Men også i den tiden de ”lå nede”, var de verdens 3.-4. største våpenprodusent og eksportør. Men nå har de hatt økonomi til å fylle lagrene sine igjen, og ikke minst er de opptatt av sine største og tryggeste marinebase i Murmansk og trenger å spre flåten for eks. ved å sikre seg Nord-Norge ned til Lyngen. Ved en storsmell i Midt-Østen – samt at USA er kraftig opphengt i IRAK og Afganistan og får IRAN på toppen og Midt-Østen i brann – da er tiden inne til å sikre seg Nordkalotten. Det vil ikke det svikefulle Frankrike sitte å se på med sitt store samarbeid med svenskene og deres interesser der, så de angriper i Syd-Sverige og Norge, som vil forsvare seg ut fra det samarbeide gamle Stoltenberg nå driver og bygger opp.

 

  1. Da er vi over i Lebesbymannens siste store syner for Norden når - som han sier: ”Sosialismen hadde på den tiden trengt gjennom i de nordiske folk og ført dem inn i store folkesynder, noe Gud klaget over”. Det var hovedårsaken til katastrofene med russisk/ fransk overfall – samt en rekke store naturkatastrofer. Nå skal man være svært forsiktig med slike syner – men det synes som de passer inn med Bibelens profetier i Esekiel kp 37-39  der Gogs fører tydelig er på vei mot Norden – men så blir jernkroker lagt i dens kjever og Gog blir vendt om og tvunget ned til sin undergang i Midt-Østen. Men det blir store krigshandlinger, og Norge går tapt ned til Lyngen, og nordmenn og svensker kjemper mot franskmenn i Syd-Norge og taper. Dette er utførlig omtalt i de to heftene som AKF/Krossen Media omsetter til en rimelig pris a. kr. 45,- pr hefte.

 

  1. Sammenholder en alle disse fakta som nå utspiller seg i Norden både av åndelig, politisk og forsvarspolitisk art – synes bildet å peke stadig kraftigere mot at dette blir det cenario vi kan vente oss i en ikke for fjern framtid. Det seiler nå opp over historiens rand – og Lebesbymannen understreket at det norske folk aldri måtte glemme å be Herren spare oss for dette – for det syntes absolutt å måtte komme. Men skal dette skje – må det bees fram forkynnere som innser alvoret og taler Guds Ord med makt og frimodighet og får folkene til å vende om. Vi i AKF oppfordrer til å be over 2. Krønikerne 20 og Guds inngripen ved Sitt Ord. Det er kun Han som kan redde oss ut av det uføret vi nå har bragt oss selv ut i.