Kreasjonisme - vranglære?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.10.09

 

En hører at det viskes i de norske kroker om at kreasjonisme er vranglære og at de som står for ung jord og 6 dagers skapelse, bedriver vranglære. Mon det? Da mener man kanskje at ID og evolusjonlæra er mer bibelsk? (ID mener vitenskapen beviser at det finnes en eller annen intelligent designer et eller annet sted, men ikke mer) Vranglære må i tilfelle ikke vurderes ut fra mer eller mindre ”forkvaklet vitenskap” (IDA-prosjektet er et siste glimrende eks.) - men ut fra hva Bibelen bokstavelig lærer om skapelsen. Og her er Bibelens tale klar om man leser Skriften i sammenheng. Det viser Norges Kommentar-Avis`s mange artikler at det er et solid fundament i Skriften – ikke minst ut fra hebraisk korrekt forståelse av ordet for DAG (yom

), dag av 24 timer. Dette gjentas i 2. Mosbebok 20, 10-11. Kanskje man heller er ”uten unnskyldning”?

I tilegg kan en liste opp en helt annen forståelse av en rekke funn i naturen – som må forstås på en helt annen måte enn den Gudsflyktende vitenskap i dag gjør med Dawkin i spissen.

 

I nok et tillegg viser granskingen på det cellulære plan og i kjernen av dette - i DNA kjedene – at dette er ikke noen utviklingssak – men en Skapersak av uendelig kompleksitet, makt og dimensjoner. En skapermakt og tankekraft som fullt ut bekrefter Bibelens omtale av Guds tenkning som himmelen høyt hevet over jorden i forhold til vår tenkning. Dette er ikke noen tilfeldighetenes sammenrasking gjennom millioner av år.

Men kanskje det viktigste er at skulle nå døden ha gjort sin inntreden i livet og menneskelivet – la oss si i Kambrium hvor massefossilene stammer fra og for millioner av år side – hvordan blir da forståelsen av og troen på Syndefallet med derpå følgende utdrivelsen av Paradiset og død. Er dette utopi og lite troverdige påstander – hva da med Bibelens mange Ord om den andre Adam – som bl.a. flere av brevene taler sterkt om? Da undres man på hvem som lærer vrangt og planter de lærdes surdeig i de unges sinn – slik at det går store deler av de studerende ungdommer ille for tid og evighet. Bibelen taler bl.a. slik i Romerbrevet 5, 14-19:

”14 men allikevel hersket døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, han som er et forbillede på den som skulde komme. 15 Men ikke er det med nådegaven således som med fallet; for er de mange død ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. 16 Og ikke er det med gaven således som det blev da én syndet; for dommen blev til fordømmelse for éns skyld, men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld. 17 For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mere de som får nådens og rettferdighets-gavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. 18 Altså: likesom éns fall blev til fordømmelse for alle mennesker, således blev også éns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker; 19 for likesom de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet.” Dette er Skriftens lære og derfor rett lære.

 

Og de som påstår den slags som overhode ikke samstaver med Skriften, har heller ikke med seg Luther eller Spurgeon og heller ikke den lærde biskop Ussher som man nå snakker litt foraktelig om. Sannheten er at teologene ga etter da den vitenskapelige verden trengte inn i Vesten med Darwin (i Norge ca 1870) og hans mange etterplaprere. Les historien og se resultatene! Men det finnes store deler av Vesten som ikke har gitt etter for tøvet. De befinner seg i England og USA.

 

Nå liker man selvsagt å høre på Gro Harlem Brundtland når hun utrykker manges følelser og hovmod: ”Det er typisk norsk å være god”. Og evolusjonlæren er vi gode i – spesielt de ”rød-grønne” med det mest utdannede parti på laget: SV. Og på denne bakgrunn er det ikke noe rart at man nesten ler seg i hjel av de ca 307 millioner innbyggere i USA – hvorav mange er utvandrede nordmenn – når ca 60 % av dem tror på ung jord og 6 dagers skapelse. De har jo de fleste av verdens beste universiteter også – så da så! Men vi – de ca 5 millioner i vår Bør Børson vandring – vet selvsagt alt så meget bedre!  Personlig synes jeg ikke landet vårt er så mye å skryte av for tiden. Kan du engelsk, så klikk deg inn på Creation og AnswerinGenesis så finner du andre tanker.

 

Når skal man i dette landet la Skriften tale SANNHETS Ord til oss og vår etterslekt – så ”ljoset” igjen kunne strømme over Norges fjell og land - og vi igjen kunne begynne å forstå landet vårt, folket vårt med to klare øyenstener av ”Bibel og Grunnlov?”