KrF – ingen menighet – ikke Sodoma heller                

 
 

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.10.09

 

KrF er på vei under sperregrensa. Godt under 4 % er siste tallet. Fortsetter de denne kursen med økende liberalisering og fart – og en tanketom ”teologi” som Ropstad/ Hansen synes å representere – er det like godt vi blir kvitt partiet. For dette er farlig – spesielt når det står fram i kristendommens navn.

 

La oss slå fast innledningsvis at ”Gud er Gud for begge regimenter”, altså både for samfunn og menighet. Sludderet til Gerhardsen – som han lurte store deler av Norge med på – at ”kristendom er en privatsak” og ikke hadde noe i det offentlige rom å gjøre – ser vi nå fruktene av langt inn i KrF. Selvsagt har Gud noe Han mener og har sagt i Sitt Ord også om sin vilje og lovgivning i samfunnet.


Og leser man Bibelen, finnes det masse stoff om dette både i GT og NT – selv om man nesten aldri hører om det fra prekestolene. (Jeg har en rekke notater om det.) De som etablerte vår Grunnlov i 1814, visste klart hvilken RETTSKILDE som var livgivende og bærekraftig: ”Den evangelisk-lutherske religion”. De skrev om grunnlaget for RETTEN og lot det bli et fundament for Norges Riges lover – og visste selvsagt om både muslimsk o.a. rett – men ønsket den ikke. Generelt skvalder om udefinerte ”kristne kjerneverdier” var ikke gangbart blant dem.

 

Ikke minst Norges historie gjennom det nittende århundre forteller mye om hvordan samfunnet ble forandret og løftet fra u-landsnivå gjennom kristen innsats og gjennom sterk og klar forkynnelse og praktisk samfunnsutforming fra H. N. Hauge til O. G. Ueland og Jørgen Løvland, m.fl. Dette verket rives nå – og KrF har meldt seg i rivegjengen sammen med sosialistene – bl.a. fordi de ikke er noen menighet, men bare et politisk parti som skal si noe om hvordan det norske samfunn skal leve og ordne seg. Men hva var Sodoma og Gomorra da? Det var to byer som ble gjennomsyret av homofili – og Gud dømte til undergang. Det ble gjort, og Jesus ref. flere steder til dette i NT.

 

Er man et kristent parti - henter man sin tenkning og verdier fra GT og NT – ellers kan man glemme hele det kristelige – som ellers bare er lurerier og forførelse. Man må kunne stå opp til kamp mot disse dødskreftene som nå herjer vårt kjære fedreland – selv om en skulle gå ned med flagget til topps. (Sentralbanksjef Skånland skrev i en kronikk i Aftenposten 2001 om ”De barna vi må savne” og sa at dette var den første sivilisasjonen han kjente som frivillig tok livet av seg selv.) Da ville kristenfolket våkne og samle seg til kamp både i menighet og samfunn. Men med en valen og tåket tilpasningspolitikk som denne vi nå får fra ledelsen – fører det bare til en tilstand som vi kan lese om da profeten Elias vandret på jorden og de 7000 mann var med Herren, men tydeligvis ikke kunne stå fram – før Herren hadde vært inne i samfunnet og ryddet opp med Elias på Karmel.

 

Hvis ikke dette stoppes – først og fremst gjennom frimodig forkynnelse også mot det verdslige regiment – vil homofilien samt en rekke andre dødskrefter i samfunnet vårt – føre oss alle inn under Guds dom og nasjonens ødeleggelse også som misjonsnasjon. Bibelen er klar her – og det hjelper ikke om man håner og dømmer de som siterer Bibelen om saken – for Gud og Hans Ord lar seg ikke rokke – ikke en gang om en slår Hans talsmenn i hjel.

 

Nå er det blitt så ille i Norge og Agder at kristne velgere må sende mail til sin KrF representant Ropstad og fortelle han at de opplever seg ført bak lyset og at de må be Gud om tilgivelse for at de stemte på han. Det er da aldeles forferdelig! Slik kan det og skal det ikke være – og greier ikke KrF å rydde opp nå – vil jeg anta at tunge krefter på Sør-Vestlandet igjen vil samle seg til en ny partidannelse på ”evangelisk-luthersk Grunnlovsgrunn.” Under alle omstendigheter går KrF under på denne kursen – og det i en tid hvor vi trenger dem mer enn noen gang kjempende på et bibelsk RETTSfundament.