Klimadrøftinger - SYNDEFLODEN: Olje, kull og CO2                

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.10.09

 

Skriften sier klart og tydelig at hele verden ble dømt ved Syndefloden og den skal dømmes igjen ved ild i endetiden. Og det synes nå å få en underlig sammenheng med dagens fenomener og resultatet av Syndefloden og vår utnyttelse av disse: olje, gass og kull.

For oss som tror at den hele Skrift er innblest av Gud og kan leses rett fram som det står skrevet og forstås som det står skrevet – vi gjør ikke Syndefloden om til en myte, men tror at den har funnet sted som en domsslutning fra himmelens og jordens Skaper. Dermed tror vi Gud kalte Noah til å bygge arken og redde det av skaperverket som Gud ville redde – resten gikk under. Jesus selv referer også til Noah som en realitet. Sluttscenen preges av ILD og varme.

I klimadrøftingene som nå skal foregå i København, er nok faktagrunnlaget ennå omdiskutert – men det er likevel noen signaler om olje, gass og kull og naturødeleggelse – med påfølgende konsekvenser av sult, tørst etc. som det er god grunn til å vurdere i bibelsk lys. Som kristne må vi aldri glemme at kloden er Herrens skaperverk, og vi skal drive en riktig forvaltning.

 

Det er en dyp sannhet det biskop Skovgaard Petersen skriver i ”Bibelens Krone”, en bok om Johannes Åpenbaring: Når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket. Det gjorde Han bl.a. i Syndefloden og mot egypterne med de ti landeplager hvor hele egypterhæren ble utslettet under enorme vannmasser som klappet sammen over dem.

Han minner oss samtidig om at det er en klar parallell mellom Egyptens plager og de som kommer i Johannes Åpenbaring.

Naturen brukte Herren også – sammen med kraftige jordskorpebevegelser/ vulkanisme da Han dømte Sodoma og Gomorra da de drev skjenselsverk med homofili. Det er Bibelens Ord og forklaring. Og det skal menneskeheten huske, at vi selv og vårt frafall og forfall var og er den grunnleggende årsak til katastrofer – selv om det kan være vanskelig å skjønne sammenhengene. (Det startet med syndefallet, i et paradis som var i økologisk ballanse. web.m. anmerkning))

 

Nå frykter menneskeheten igjen for enorme problemer med oppvarmingen av kloden med påfølgende katastrofer p.g.a. CO2 og metan (CH4) utblåsningene – som i hovedsak skyldes det fossile brensel av olje, gass og kull – som stammer fra SYNDEFLODEN. Da ble de enorme deponiene av organisk materiale av planter og dyr lagret under store mengder som ble til det fossile materiale. Hadde vi latt disse ressursene ligge - eller bare nyttet det organiske materiale til å skape nye viktige stoffer og fòr – og heller brukt naturens egne energikilder fra skog, vind og sol etc – da hadde vi holdt oss innenfor den gode økologiske sirkel – uten påfyll av CO2 fra Syndeflodens avgrunn. (Norge har i betydelig grad gjort det ved utbygging av fossefallene)

Hadde vi tatt vare på verdens skoger som bl.a. Norge har gjort – og ikke laget ørkenstater som Midt-Østen – eller økologiske katastrofer som de store byene er, hvor over halvparten av jordens folk har rottet seg sammen - så hadde all CO2 vendt tilbake til nyttige skoger og økologien hadde vært i balanse med produksjon av mat og råstoffer og godt klima. Nå skjer det motsatte i akselererende tempo. 

Vi kunne ha sluppet disse krisesignalene og i tillegg hadde vi unngått muslimenes enorme naturødeleggelse av hele Midt-Østen og deres makt til å påtvinge Vesten frafallet og Israelsviket og mer naturødeleggelse. Grådigheten styrt av oljen og penger dirigerer verden inntil det hele bryter sammen.

 

Jødene går en helt annen vei med planting av skoger, replanting av ørknene og landet etter Guds Ord om Skaperverket. Samtidig må de stå opp mot disse mektige maktene av olje og penger - dirigert fra Verdensrikenes fyrste. (Esekiel 34, 29: ”Og jeg vil la en plantning vokse op for dem, som skal bli dem til navnkundighet, og de skal ikke mere bli bortrevet av hunger i landet og ikke mere bære folkenes hån.” web.m. anmerkning)

 

Jødene er allerede i dag med sin skogplanting og forvaltning av jord, vann og planter et signal for hva som skal komme i Fredsriket – når Fredsfyrsten er kommet og rettferdige lover utgår fra Jerusalem, og Han dømmer rettferdig mellom folkene. Da blir det fred og jødene skal da lede verden på de rette veier. Sverdene skal smies om til hakker og spydene til vingårdskniver og hver mann sitte i fred under sitt fikentre og ha det han trenger til (Mika 4). Vi har forlatt stein-ørknene/ bykulturene og er vendt tilbake til en velforvaltende agrarkultur hvor menneskeheten har det godt. FN-bygningen har dette Ordet fra Mika på utsiden av bygget. Det er en sannhet verdens nasjoner bare delvis har forstått: ”Uten skog, intet liv.”

 

For noen år tilbake hadde jeg et TIME Magazine som på forsiden hadde bildet av en stor norsk oljeplattform. Over den velvet det seg en vikinghjelm – kanskje som et symbol på makt, svik og råskap. Under bildet stod det med store bokstaver: By Statoil alone. Av Statoil alene.

Endog oppi et av verdens siste store matfat av livsviktige proteiner – Lofoten – vil de til med sine boretårn. Og vi ser jo hva dette fører til. Det skal god rygg til å bære gode dager heter det – og vår åndelige rygg tålte aldeles ikke å bære den velstanden vi pumpet opp fra avgrunnen. Vi begynte å omgås de gjennom destruktive araberstatene med deres avguderi, ødeleggelse av skaperverket (ørkenstater) og spredning av denne destruktive oljemakt over hele verden.

Og etter hvert er en blitt så grådig og forskrudd i sitt tankeliv at en ikke en gang regner med skogene i CO2-og metanregnskapet, men skylder på landbruket og husdyrene som naturlig hører med i en god forvaltning av landarealene for å skaffe menneskeheten mat, råstoffer, vann og godt klima. Hverken Randers i den nasjonale rapporten eller de lokale kommunale utslippsrapportene regner med skogene – men i ren destruksjon angriper den grein som de selv lever på og av: en fornuftig bruk av landet – landbruket. Imidlertid skal pumpingen fra avgrunnens Syndeflod fortsette, og vil med sikkerhet avsluttes med ild over kloden. Vi ser det allerede i en rekke land – og nå ”hopper” Sahara over Middelhavet og marsjerer nordover til Portugal og Spania og er på vei inn i Frankrike. Snakk også med kineserne om deres skogødeleggelser og håpløse klima osv. osv. Så kan du avslutte med å lese bl.a. Johannes Åpenbaring kp. 16 og legge nøye merke til hva som skjer! Etter Skriftens Ord skal man tro og forstå profetiene ”når det skjer.”