Inge Ryan prøvde egen medisin, darwinismen

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.06.09

Inge Ryan har vært til behandling på Ullevål universitetssykehus i Oslo og blitt tildelt et meget kaldt rom. Han ba, flere ganger, om at dette ble ordnet på eller at han fikk et nytt varmt rom. Han fikk isteden til sammen tildelt 4 pledd og det var ikke nok, så han tok på seg en boblejakke og satte seg deretter på den mer varme korridoren og ringte sin venn statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Hansen tom 3 telefoner til ulike helsedirektører og vips så fikk Ryan nytt varmt rom. Sykehuset hadde visst ledig rom allikevel…eller ble en annen pasient plassert i det trekkfulle rommet? Og kanskje regnet Ryan og Hanssen med at taushetsplikten ble ivaretatt og at deres kontakt, også til 3 helsetopper, ikke ble en mediasak?

Inge Ryan ble utsatt for det vi kan kalle darwinisme i praksis eller for å si det slik: Han ble utsatt for den ideologi han selv forfekter sammen med nevnte statsråd. En død pasient er jo prinsipielt ikke noe problem for mennesket har ikke noen egenverdi av Gudgitt karakter og dermed står det bare en ny pasient i køen som overtar der en annen døde. Noen triste slektninger, etter pasientens død, blir vel som en pølse i slaktetiden å regne for denne darwin-ideologien?

For få måneder siden lå en 70 år gammel mann på Rikshospitalet i Oslo etter en gjennomført hjerteoperasjon der oddsen for å overleve var ca 70 %. Operasjonen gikk godt og det han mest av alt måtte unngå var at han pådro seg lungebetennelse – en slik Inge Ryan hadde. Han ble overført til Hønefoss sykehus og der ble han, ankomstdagen, liggende fra morgenen til langt ut på ettermiddagen i kald trekk og uten vann og mat og pådro seg en kraftig infeksjon. Feberen red han i 2 måneder etterpå, han kunne like godt ha mistet livet – men denne gangen ville Gud det annerledes og det var familien glade for! Men på sykehuset var han nok bare et nummer i rekken - uten egenverdi en verdi gitt av Gud selv - og mannen hadde ingen statsråd å ringe.

Ut i fra et hedensk naturvitenskapelig syn (i motsetning til et kristent naturvitenskapelig syn), så var denne mannen på Hønefoss (og Inge Ryan og Hanssen) kun litt over 70 % vann og resten en neve askestoffer når en evnt. var ferdig kremert. Hvorfor i all verden skal en slik kjemisk sammensetning ha verdi og menneskeretter – ja, i det hele bli tatt hensyn til? Hvorfor skal man si – som man sa i gamle dager: Kvinner og barn først?

Hva sier den hedenske darwinismen om mennesket? Både Ryan og Hansen støtter seg på humanismen i sin tro – ”Det humane mennesket”. Hvem er mennesket og er det virkelig det noen kaller ”humant”?
Vi vet at den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, på 1500 tallet la det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. (Kilde: Tyskland og Skandinavia, 1800-1914, Impulser og brytninger)
Gunnar Broberg skriver i samme bok: - När man i Sverige i 1921 som fòrsta land i världen beslöt om ett statlig institut fòr rasbiologi (med säte i Uppsala) skedde det fòr at gynna en i hög grad i Tyskland utbildad medicinare, nämligen Herman Lundborg.

Det svenske instituttet skulle i sin tur tjene som et mønster for  tysk rasbiologisk forskning. I 1909 stiftedes det svenske selskapet for rashygiene og det omfattede mest akademikere med et tyngdepunkt av leger. I Norge ble apoteker Jon Alfred Mjøen fra Winderen Laboratorium propagandisten for rasehygiene.

Vi ser her tydelig hva humanister med kunnskap uten Guds kunnskap kan føre til – man har forlatt den Bibelske Skapelsesberetning ”om alt etter sitt slag” (1. Mosebok 1) og det bibelske menneskesyn om menneskets egenverdi gitt av Gud selv, med Guds innsegl.

Humanismen er en frontideologi når slike løgner skal spres og praktiseres. Det er en isme på linje med andre ismer, det viser dens frukter like inn i nazismen, ala Aventinus. Humanisten forankrer ikke sitt liv i sin Skaper, men i seg selv og tror han styrer historien, men styres selv av Djevelen. Menneske er ikke et dyr, men et menneske skapt i Guds billede med tilhørende menneskeverd og det har ikke noe å gjøre med likestilling som sosialistene bytter ut likeverd/menneskeverd med.

 

Evolusjonen pris er bl.a. at mennesker blir liggende å fryse i hjel på norske sykehus… Neste gang Ryan havner på sykehus bør han først sikre seg at han får rundt seg kristent sykehuspersonell som ikke skal se på han som et nummer i rekken med kun litt over 70 % vann og resten en neve askestoffer når en evnt. var ferdig kremert.