Hedningene dyrker skaperverket og dyret, ikke barnet

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.09.09

Man ser det bekreftet i hedningeland – utenfor den kristne kultur – og i det Vesten som nå vokser fram – det gamle ordtaket om at når menneskeverdet synker, så stiger dyrevernet. Men det siste er mer eller mindre en illusjon – for dyrene blir ikke tatt hånd om som i den kristne kulturen, men mer omgitt av et ”følelsenes tyranni”, et føleri som peker hen mot en dårlig samvittighet som kompensasjon for sviket mot mennesket. Rå behandling av dyr på en eller annen måte finner en for eks. i India med sine ”hellige kuer”, i det gamle Kina gikk det hardt for seg med trekkdyrene – og EU har sine hardhendte slaktemetoder for ikke å snakke om det som skjer omkring avl av Blå belgisk m.m.

Dyrevernere farter rundt på bygdene og oppdager ille mishandling i pelsgårdene – som filmes og slås stort opp. At det kan ligge menneskelige tragedier bak disse vanskjøtsler i en hardt presset landbruksbefolking – hører vi ikke noe om. Mennesket synes uinteressant? Men flere i de samme grupperinger åpner burene og slipper ut mink og rev til ”friheten” – dyr som overhodet ikke kan overleve i naturen – men lider forferdelig. I tillegg er handlingen ulovlig – og saken burde kjempes med lovlige midler. Samtidig overser man at sykehusene river i hjel 15 000 små barn under de verste smerter – uten at mange løfter øyenbrynet, langt mindre bekjemper barbariet.

Så dyrker man naturen nærmest på en panteistisk måte som synes bare å ha en tanke i hodet: vern på bekostning av alt. At naturen ikke var gitt for en nærmest religiøs tilbedelse av skaperverket – men til å bo i og dyrke for mennesket slik at man kunne produsere mat og råstoffer for mennesket skapt i Guds bilde – synes helt underordnet, for ikke å si glemt. Her rekker jo Hamsun med sin Pan og ”Markens grøde”, urkraften som Hitler dyrket - hverandre hendene i stor forståelse – også i vår tid!

Nyhetene 28.08.09 bekrefter samme grunnholdning. Det er VG-nett som forteller følgende:

”Ulvetispe koster over 160.000 i uka
Den såkalte Galven-tispa i Hedmark har så langt kostet staten 2,1 millioner kroner. Det er tre ganger så mye som Miljøverndepartementet tidligere har opplyst.

I løpet av tre måneder har den enslige ulvetispa kostet like mye for statskassa som ni bønder i et helt år.”  (Jeg minner om at sauenæringa og bøndene skaffer den maten vi lever av.)

Hva disse rovdyrene påfører husdyr for ikke å si villdyr som elg, hjort og rådyr av lidelser – synes ikke å røre ved den minste sjelestreng hos disse følsomme dyrevernere. De løser hele problemet i sine intellektuelle pannelapper – og da er det bare sånn! Det har disse sterkt utstuderte menneskene fått med seg fra Universiteter og Høyskoler mer eller mindre gjennomsyret av et dyrisk menneskesyn fra bl.a. darwinismen. Det interessante i denne sammenheng er at det partiet med flest akademikere og svært taleføre folk, er SV – men Ap ligger ikke langt etter – heller ikke på lønnstoppen. Det er som Orwel skrev i ”Animal farm”: ”Vi er alle like, men noen er mer like enn andre”, og de dyrene (grisene) tok kommandoen i undertrykkelsen av hele farmen.

Denne dyrkingen av skaperverket, dyret og rovdyrene og forakt for mennesket var typisk for nasjonal – sosialismen. De avlet fram de rovdyraktige hunderaser – men mennesket kunne de drive industriell utrydding av. Familien oppløste de og drev direkte menneskeavl i sine ”Lebensborn” institusjoner.  Ekteskaploven  § 4 vitner sterkt om dette: ”Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor”.  Norsk lov gjør barnet farløst!

Det er uhyggelig mye som ser temmelig likt ut! Og det er videre symptomatisk at det i første rekke er sosialistene som angriper kristendommen, fremmer fosterdrapet og rovdyrpolitikken og familieoppløsningen i stor stil. De har en totalitær arv ned i marxismen og darwinismen og det hovmodige overmennesket - alle sammen mer eller mindre bevisst, men resultatene av denne ”surdeig” kommer og er kommet langt i dagens Norge. Sluttresultatene ser vi i de kommunistiske stater, og jeg opplevde det direkte under revolusjonen i Etiopia fra 12. sep. 1974. Dette er et ”hus” som dyrker skaperverket og ikke Skaperen – og er derfor et voksende solid hedenskap som vil gi oss en kultur uten bærekraft for hverken mennesker eller dyr.

Den kristne kultur starter med Jesus-barnet og dyrker det. Og i det nåderiket henter vi visdommen og kunnskapen for hele kulturen både for menighet og samfunn for vårt forhold til Gud, naturen og medmenneske i menighet og samfunn – noe de kreftene vi nå står overfor i Norge, hater. Lovverket for dette er det disse kreftene nå river om ikke bønnefolkets rop til vår Herre og Frelser redder oss. Husk 2. Krønikerne 20!!