Knut Hamsuns ideologi var nasjonalsosialismen


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.09.09

Det er ikke underlig at den norske regjering ikke tar avstand fra Hamsun, men tvert i mot stiller seg i brodden for både et museum og mye positiv omtale av denne nasjonalsosialisten. Hamsuns ideologiske overbevisning er, etter mitt syn, mye lik den overbevisning flertallet i statsstyrelsen har i Norge. Hamsun var nasjonalsosialist – hvilket vil si at han bl.a. hadde som fundament at mennesket var det absolutte normgivende. Guds syn på menneske er altså ikke normgivende – og dermed får vi grobunn for tenkningen om og praktiseringen av overmennesket. Sammenhengen er så enkel og det genuine menneskeverd er helt avhengig av et Guddommelig opphav! Uten at dette opphavet er spikret inn i lover og regler og i menneskenes hjerter vil en hver nasjon få oppleve statens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. (Se for eksempel ”Hva er og vil sosialismen”, søkes opp i Google)
(Vi skal også i en parantes nevne statskanalens NrKs svært antijødiske dekning av nyhetene fra Midtøsten – kan man her ane en ideologisk sammenheng inn mot dens støtte til Hamsunjubileet - siden er kritikk av Hamsun på bred basis direkte vil ramme mye av det politiske fundament i dag? Og en kan også nevne at det er dokumentert at millioner på millioner av norske skattekroner går til terrorister i Midtøsten uten revisjon (som på sine vegger har bilder også av kjente nazister) – kan en her også ane en ideologisk sammenheng fra statens side?)

Noen hevder at nasjonalsosialismen oppsto etter den første verdenskrig, men sannheten er at innholdet i denne ismen er like gammelt som Den Onde selv og har preget flere tankeretninger oppigjennom historien. Hitler bygget altså bare på urgammelt hedenskap – hvilket da også ble kjennemerket på store deler av Hamsuns tro og tenkning (se nedenfor), med sin basis ned i darwinismen. Nietzches filosofi om overmennesket har samme basis og ut av dette springer dyrkelsen av den ariske rase og mennesket. Dette har igjen mange fellestrekk med Hamsuns livssyn, tenkning og bøker. Tysk kultur hadde Hamsun – som sagt – vært en tilhenger av lenge. Det sterke, selvstendige ur-menneske overvinner alt med den sterkestes rett og overlevelse. En lektor fortalte en gang, at ved rydding av tyske offisersbrakker etter krigen fant man filosofen Nietzches ”Å så talte Zaratustra” om overmennesket - på hvert eneste offisers nattbord. Så det var en grunntone i deres frontsoldater fra tyske, erobrende kultur. Dette er en tenkning som er helt motsatt av hva vi leser i Grunnlovens § 2 og en tenkning som flere og flere i Norge tar opp i seg mens det genuine menneskeverd gravlegges.

 

Legg merke til at etter at største delen av fasiten på Hitlers demoniske ødeleggelse var blottlagt er det jo svært interessant at Hamsun roser Adolf Hitler i sin nekrolog 7. Mai i Aftenposten. En grundigere analyse av Hamsun skulle det på denne bakgrunn ikke være noe stort behov for. Hamsuns litteratur oser da også av overmenneske tenkningen hvilket har forpestet og forpester mange sivilisasjoner.

Hamsuns nekrolog over Hitler bør være pensum for alle nordmenn:

Adolf Hitler

Jeg er ikke verdig til at tale høirøstet om Adolf Hitler, og til nogen sentimental Rørelse indbyder hans Liv og Gjerning ikke.

Han var en Kriger, en Kriger for Menneskeheden og en Forkynder av Evangeliet om Ret for alle Nasjoner. Han var en reformatorisk Skikkelse av høieste Rang, og hans historiske skjebne var den, at han virket i en Tid av eksempelløseste Raahet, som tilslut fældte ham.

Slik tør den almindelige Vesteuropæer se på Adolf Hitler. Og vi, hans nære tilhengere, bøier nu vaare hoder ved hans død.

– Aftenposten 7. mai 1945