Halfdan Bryn fra Norge inspirerte tysk rasetanke


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.10.09

DagenMagazinet skriver 03.10.09 følgende om den norske medisineren (med laud!) og vitenskapsmannen Halfdan Bryn, kjent for begrepene ”kortskaller” og ”langskaller”*:
”– Man har lenge trodd at inspirasjonen til rasetenkningen har gått fra nazismen til ulike rasemiljøer i Norge, men her har vi et eksempel på det motsatte. Halfdan Bryn kom i kontakt med den unge raseforskeren Hans F. K. Gynther som bodde i Skien på begynnelsen av 1920-tallet. Bryn fungerte som en slags mentor og støttespiller for Gynther i hans tidlige karriere, forteller seniorforsker Terje Emberland ved HL-senteret. Bryn døde samme år som Hitler grep makta i Tyskland. Gynther ble imidlertid den fremste eksponenten for den nazistiske raseideologien i Tyskland.  – Han ble utnevnt til æresprofessor straks nazistene fikk makt. Gynther ble særlig viktig for Heinrich Luitpold Himmler og SS sine forestillinger om det germanske nordiske rases fortreffelighet, forteller Emberland.”

Det er skremmende hvordan Norge igjen stikker sitt hode frem og har preget Europas tenkning i Antropologien som ble en viktig leverandør av vitenskapelige verktøy til å legitimere og gjennomføre nazi-tysklands rasepolitikk under den andre verdenskrig.

Med dette bakteppe er det enda verre det som nå skjer med en offisiell hylling av Knut Hamsun med både penger og annet fra den norske stat. En stormende hyllest til Adolf Hitler var innholdet i Hamsuns nekrolog over Hitler, se Knut Hamsuns ideologi var nasjonalsosialismen.

Igjen er det fundamentet som svikter både for Bryn, Hamsun og den norske stat – en stat som nå trues av Israel til å miste sine observatører i Hebron pga sin antisemittiske holdning! Den fundamentale feil i fundamentet er at en betegner menneske som humant, men stiller ikke spørsmålet om mennesket er humant? Man spør seg altså ikke om ”Hvem er mennesket?”, ”Er det virkelig det noen kaller humant?” og ”Hva er det genuine opphav for menneskeverdet?”. Stiller man ikke disse spørsmålene og søker svaret der det er må vi igjen minne om følgende fallitterklæring for Europa:

Den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, la på 1500 tallet det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. (Kilde: Tyskland og Skandinavia, 1800-1914, Impulser og brytninger)

Gunnar Broberg skriver i samme bok: - När man i Sverige i 1921 som fòrsta land i världen beslöt om ett statlig institut fòr rasbiologi (med säte i Uppsala) skedde det fòr at gynna en i hög grad i Tyskland utbildad medicinare, nämligen Herman Lundborg.

Det svenske instituttet skulle i sin tur tjene som et mønster for tysk rasbiologisk forskning. I 1909 stiftedes det svenske selskapet for rashygiene og det omfattede mest akademikere med et tyngdepunkt av leger. I Norge ble apoteker Jon Alfred Mjøen fra Winderen Laboratorium propagandisten for rasehygiene.

Vi ser her tydelig hva humanister med kunnskap uten Guds kunnskap kan føre til – man har forlatt den Bibelske Skapelsesberetning ”om alt etter sitt slag” (1. Mosebok 1) og det bibelske menneskesyn om menneskets egenverdi gitt av Gud selv, med Guds innsegl.

Humanismen er en frontideologi når slike løgner skal spres og praktiseres. Det er en isme på linje med andre ismer, det viser dens frukter like inn i nazismen, ala Aventinus. Humanisten forankrer ikke sitt liv i sin Skaper, men i seg selv og tror han styrer historien, men styres selv av Djevelen. Menneske er ikke et dyr, men et menneske skapt i Guds billede med tilhørende menneskeverd og det har ikke noe å gjøre med likestilling som sosialistene bytter ut likeverd/menneskeverd med.

 

Bryn, Hamsun og den norske stat er altså barn av hedenskapet, et hedenskap som går helt tilbake til Lucifer og som dermed ikke vil feste seg til Gud Skaperen også av mennesket både kort- og langskaller samt alle andre folkegrupper. Det er ikke underlig at Israels tidligere FN ambassadør Abba Eban - i sin bok ”Mitt folk” kaller Europa: ”det blod-tørstige kontinent.”

 

*”– Halfdan Bryn delte nordmenn inn i to typer, den nordiske og den alpine. De nordiske (langskaller) var nærmest det perfekte, de var blonde, høyvokste og hadde strålende grå eller blå øyne. Den nordiske type var energisk og overlegen i forhold til den alpine (kortskaller) som var lavere av vekst og mer flegmatiske, forteller Rustan Andersson.” (Kilde: Dagsavisen: 03.10.09)