Guds folk, løftene og pesten


Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.08.09

Igjennom alle tider etter syndefallet har Gud fortsatt sin verdensstyrelse. Bl.a. ved å la menneskene drive på til syndemålene er fulle. Da griper Han inn med blant annet å reise skaperverket mot mennesket. I ”Bibelens Krone” av den danske biskop Skovgaar Petersen sier han det slik at når mennesket reiser seg mot Gud – reiser Gud skaperverket mot mennesket. Og ofte gjør han det slik at mennesket selv i sin grådighet legger til rette for at straffedommene utløses. Så suveren er Gud.
Men midt i dette tar Han vare på Sitt folk av jøder og hedningefolk som er reddet inn under Hans vingefjær. Under min bibellesning i GT i dag, var jeg kommet fram til Salme 91 – som ved flere korsveier har hatt stor betydning for meg personlig – og som en godt kan skrive PE utenfor – som den gamle kona gjorde. Det betyr
Prøvet og Erfart.
Nå er denne salmen igjen aktuell med alt av pest o.a. som stiger opp over historiens horisonter. Paulus vandrer i hedningenes områder med evangeliet og besøker oftest synagogene først og talte til jødene som trodde GT. Han beviste ut fra Skriftene at ”Jesus er Messias”. Det gjorde Jesus også overfor Emmausvandrerne. Ja, Messias er Ordet selv. Det er Han og Hans omsorg du møter i Salme 91. Fortsett med også å lese Salme 121 som står nederst. Det er Ord og løfter fra Han rett inn i dagens situasjon.

Salmenes bok Kapittel 91:

”Den som tar sin tilflukt til Gud og stoler på ham, er fullkommen trygg under alle, selv de største, mest truende farer, 1-16.

1 Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge, 2 han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! 3 For han frir dig av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. 4 Med sine vingefjærer dekker han dig, og under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern. 5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen, 6 for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen. 7 Faller tusen ved din side og ti tusen ved din høire hånd, til dig skal det ikke nå. 8 Du skal bare skue det med dine øine, og se hvorledes de ugudelige får sin lønn. 9 For du, Herre, er min tilflukt. Den Høieste har du gjort til din bolig; 10 intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. 11 For han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier. 12 De skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten. 13 På løve og huggorm skal du trå; du skal trå ned unge løver og slanger. 14 For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. 15 Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære. 16 Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.”

Salme 121:

”1 En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra? 2 Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. 3 Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. 4 Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. 5 Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høire hånd. 6 Solen skal ikke stikke dig om dagen, ei heller månen om natten. 7 Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel. 8 Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid.” Bibelen 1930 oversttelsen.