Forbud mot flere minareter i Sveits?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.12.09

 

Det er to artikler vi skal minne om (se avsnitt to og tre) etter en folkeavstemning i Sveits den 29.11.09 der flertallet ble på 57,5 % mot nybygg av minareter i Sveits. Handler dette da så om å frata muslimer sin religionsfrihet, som noen har uttalt? Det sveitserne nå har uttalt seg om er nok i all hovedsak ikke religionsfrihets relatert, men et signal om den aktivitet (som er rikelig dokumentert i flere europeiske land) som flere troende muslimer praktiserer i sine moskeer (forbud mot nye minareter er et første skritt til ytterligere forbud?) der det – ikke sjelden - finnes både våpen og sterk negativ samfunnsoppviglende aktivitet. Moskeer benevnes også til tider som arnesteder for voldelige opprør (i motsetning til en kristen Gudstjeneste), slik vi kjenner det fra fredagsbønnen ved Tempelplassen i Jerusalem. Det er inne i moskeene det faller sterke hatske ord mot de vantro, de som ikke lar seg underkaste Allah og ut av moskeene kommer mennesker som til tider er besatt og utøver teorien i praksis! Det er en tragedie for dem som utøver volden og de som voldtas! Minareten er flere steder sterke symboler på den muslimske dominans.

Den første artikkelen er: Man kan kalle det frykt av Emanuele Ottolenghi publisert i Jerusalem Post – som i korthet handler om at Vesten nå er på vei inn i et reelt møte med islam. Alle som ønsker å følge med på dette temaet burde sette av 10 minutter til å lese Ottolenghi.

Den andre er: Hvor finansieres terrorisme fra og hvor mange terrorister finnes i Europa? . Her refereres www.debka.com om at antall rekrutterte troende muslimer i bla. England, (til mulig terrorisme for Al-Qaeda) kan være på 15 000 personer (tall fra 2006). Fra Storbritannia meldtes det for 3 år siden at M15 hadde flere tusen mennesker (!) under overvåking for dette. Oppgaven er så overveldende at det antagelig kun er et tidsspørsmål før konklusjonen til Emanuele Ottolenghi prøves igangsatt – ellers vil problemene bare tilta! Sveits er først ut med en start?

 

Hvorfor tror undertegnede at dette problemet vil tilta om ikke skikkelige mottiltak iverksettes? Grunnen er enkel når man kjenner den muslimske ånd som en islam kjenner oppsummerer slik, fritt gjengitt, i boken ”Islam og terrorisme” av dr. Mark Gabriel – ISBN 82-7199-215-5. Gabriel, tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, skriver interessante ting. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen. Problemene begynte når han begynte å stille spørsmål ved det han doserte ved universitetet. Men, han skriver altså i sin bok:

”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.” Mark Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg. (Kilde: En annen islam i Norge ?)