En underlig Ordets lørdag!

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.09.09

Denne morgenen den 5. september begynte med en mail fra en venn om en underlig opplevelse for den største lutherske organisasjonen i USA, The Evangelical Lutheran Church in America. De hadde møte i Minneapolis Convention Center, like overfor Central Lutheran Church.

På onsdag ettermiddag kl. 14,00 skulle de ha en samling og debattere og stemme over deres holdning til åpen praktisering av homofili blant medlemmene inkludert prestene.
Men like før kl. 14,00 – totalt uventet kom en storm gjennom området, og den inkluderte en tornado. Tornadoen ødela taket på møtesenteret og brakk spiret/ tårnet på kirken. Så viser de et bilde av det brukne tårnet hvor spiret med korset henger ned og dingler. Et sterkt symbolsk signal.

En pastor i Minneapolis som heter John Piper skriver i sin kommentar til hendelsen at ”stormen var en advarsel fra Gud gitt direkte til det lutherske møte om ikke å akseptere slik umoralsk oppførsel.”

Pastor Piper kommenterer og referer til: 1. Kor. 6,9-10; 1. Kor. 6,11; Mark 4,41; samt Luk 13, 4-5 og konkludere slik:

”Tornadoen i Minneapolis var en forsiktig men fast advarsel til ELCA og oss alle: Vend om fra godkjennelse av synd. Vend om fra å fremme oppførsel som leder til ødeleggelse. Bekreft den store Lutherske arv og troskap til sannheten og autoriteten til Skriften. Vend om fra fordreiing av Guds nåde til sensualitet. Gled og fryd dere i tilgivelsen av Kristi kors og Hans kraft til å forandre venstre og høyre syndere.”

 

Ved andakten til frokosten i dag las vi fra ”Daglig brød” hvor man skrev over Hebreerbrevet 11 – det store troskapitelet – hvor Bibelen lister opp de mange Guds menn og kvinner som trodde fast og sikkert på Herren!

Bønnemøte og Ordet

Etter å ha skrevet ut og lest mailen reiste jeg til bønnemøtet som vi har hver lørdag kl. 13,00 i Akademi for Kristen Folkeopplysning på Evje. I dag las vi fra ”Troens bankbok” og løftet var hentet fra 2. Krønikerne 20,17 som lød: ”Herren skal være med eder.” Og andakten lød videre slik:

”Dette var en herlig trøst for Josafat; for en stor skare var gått ut mot ham; og det vil være til trøst også for meg, for jeg er i nød og har ingen makt og visdom selv. Er bare Herren med meg, gjør det lite til saken hvem ellers som måtte svikte meg. Er Herren med meg, skal jeg seire i livets kamp, og jo større prøvelser er, desto herligere blir min seier. Men hvordan kan jeg være viss på at Herren er med meg?

Jo han er forvisst med meg, hvis jeg er med ham. Hvis jeg stoler på hans trofasthet, tror hans ord og lyder hans bud, er han ganske visst med meg. Står jeg på satans side, er Gud imot meg; det kan ikke være annerledes, lever jeg for å ære Gud, kan jeg være sikker på, at han vil ære meg.

Jeg er overbevist om, at Gud er med meg, hvis Jesus alene er min Frelser. Har jeg overgitt men sjel i Guds enbårne Sønns hender, er jeg forvisset om at Faderen vil gjøre alt for å bevare meg forat Sønnen må bli æret.

Å at troen måtte gripe denne korte, men liflige tekst for i dag! Å Herre, fullbyrd ditt Ord på din tjener! Vær med meg i hjemmet, på gaten, ute på marken og i forretningen. Vær med meg når jeg er sammen med andre, og når jeg er alene. Vær for øvrig med alt ditt folk. Amen.”

Broderen som pleier å lese fra Bibelen hadde blitt mint om nettopp dette kapitelet som han så leste for oss om kong Josafat som stod foran sitt folk og bekjente sin maktesløshet og tillit til fedrenes Gud. Da kom Ordet ved profeten Jahasiels munn og Guds folk ble gitt seier over fienden uten sverdslag fra deres side. (Se tidligere artikkel)

Konklusjon:
Lenge er det mange som har bedt over nettopp 2. Krønikerne 20 og venter på Herrens inngripen i en uhyre vanskelig frafallstid i Norge og nå før valget. Det vi i dag møtte fra Ordet, var en hilsen fra USA hvor Gud grep direkte inn og advarte menigheten mot å begi seg inn på farlige avveier i forhold til Ordet. Korset ble revet av deres kirke! (Biskop Skovgaard Petersen sier i en kommentar til J. Åpenbaring. at når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket.)

Så fikk bønnegruppa vår igjen en dobbel hilsen fra Herren gjennom 2. Krønikerne 20 om at Herren skal være med oss – at dette er ikke vår strid, men hans. Så fikk jeg avslutte bibellesningen av Ordet med det vidunderlige avsnittet fra Daniel kp 9 der denne Herrens mann åpner med å si: ”Vi har syndet,- ” og da kommer også Herrens engel til unnsetning med engelen Gabriel med Ordet i kp 10: ”Frykt ikke Daniel! For fra den første dag du vendte din hu til å vinne forstand og ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet.” Les disse to vidunderlige kp.

Mange av oss har igjen og igjen opplevd at Gud sender sine engler til hjelp på de troendes bønner. Sist minte vi om engler i septembernr. av LYS og L. Hopes opplevelser med gutten sin på Hardangerfjorden. Når og hvordan han gjør det, overlater vi helt til Herren, men Sine løfter svikter Han ikke. La oss fortsette å be over 2. Krønikerne 20!