Bjørnstjerne Bjørnson – 100 års jubileum

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.12.09           

 

Ved inngangen til det nye året toner 
Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, vejrbidt over vandet, med de tusen hjem, -elsker, elsker det og tænker, på vor far og mor, og den saganat, som sænker, drømme på vor jord.” - mot oss – med tekst av Bjørnstjerne Bjørnson (1832 - 1910) og melodi av Bjørnsons fetter Rikard Nordraak (1842-1866) med en genial melodi som kun beveger seg rett opp og ned skalaen, men gir flott løftning til sangen. (Teksten er hentet fra Bjørnsons siste bearbeidelse.)

Det tiåret vi nå går inn i, med markeringen av Bjørnsons 100års jubileum, vil være skjellsettende for Norge. Vil et samlet Storting ødelegge Grunnlovens § 2 eller vil den Høyeste Makt stoppe denne galskapen som river ned det Norge som Bjørnstjerne Bjørnson skisserer vers for vers i Norges Nasjonalsang?!   

Allerede i nasjonalsangens vers 2 finner vi grunnlaget for vårt norske flagg – det korsmerkede der de to siste strofene lyder: ”Olav på det land har malet
korset med sit blod, fra dets høje Sverre taled, Roma midt imot.” Her var koblingen til Kvite Krist (ved slaget i 1030 på Stiklestad) og avstanden til den menneskedyrkede katolisisme representert med Roma klart markert da Sverre i 1194 talte Roma midt i mot. Et Europa som hunset enkeltindivider og samlet seg skatter på jorden og som dannet grunnlaget for humanismens tanker som preget den mørkeste tid i Europeisk åndsliv.

Norges Nasjonalsang er så milevidt fra slike ideologier/ismer en kan tenkte seg som dyrket rasehygiene og satte Europa i brann med sin totalitære makttanke over enkeltindividet. Bjørnstjernes yngste sønn, Erling, ble allikevel et offer for disse ismer, da han meldte seg inn i NS, og det fortelles også at Bjørnstjerne i 1901 selv måtte ta over gården igjen etter sin yngste sønn da han ikke maktet å drive den. Det ville ha smertet faren å ha sett at Erling valgte slik en ytterlighet som ikke tjente Norges sak.

Bjørnstjerne understreker ytterligere Norges basis i vers 7: ”Norske mand i hus og hytte, tak din store gud! Landet vilde han beskytte, skjønt det mørkt så ud. Alt, hva fædrene har kjæmpet, mødrene har grædt, har den Herre stille læmpet, så vi vandt vor ret.”

Nasjonalbiblioteket, ved direktør for informasjon, utstillinger og jubileer Tone K. Dahle, som har hovedansvaret for Bjørnson årets offisielle feiring har en tung og viktig arv å føre videre! En skal ikke la de som nå river ned vår nasjonale arv (Regjering og Storting, de driver nå og vil endre innholdet helt i § 2 i strid med § 112 der det står at ”Konstitutions Aand” ikke kan forandres i Norges Grunnlov.) – en arv som også Nasjonalbiblioteket skal ta vare på – få fortsette sin ødeleggende gang mot 200 årsjubileet i 2014 for Norges Grunnlov! Bjørnson ville ikke likt en slik øde-legggelse av den norske stat, Grunnloven forbyr det og det norske folk vil få en svært vanskelig fremtid – vi ser det har begynt.