Antikrists fremtoning i vår tid?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.11.09

I gjennom alle tider har kristenfolket vært på utkikk etter Antikrist – ikke minst fordi apostelen Johannes sier at dens ånd er allerede nu i verden”  og gir oss kjennetegn på den og advarer mot dette forferdelige forførende menneske med stor makt. Hans navn Antikrist signaliserer at han setter seg isteden for Kristus og er imot Kristus!

Flere av de store diktatorer gjennom tidene har vært i søkelyset og den siste var Adolf Hitler, men han var heller ikke den siste, men nok en forløper med sitt jødehat og ”Det tredje rike”. Antikrist skal til slutt være som en Antiokus Epifanes som vanhelliget jødenes Tempel på det groveste med griseblod etc og førte til makabeeropprøret. Denne skal sette seg i Guds Tempel og erklære seg for gud, men da skal jødene forstå hvem han er og tar avstand fra han.

Allerede i dag har muslimene etablert seg på Tempelfjellet med to moskeer med sterkt fornektende utsagn. Og ”fredsdrøftingene” på Camp David som president Clinton drog i gang mellom Arafat og Barak - strandet først og fremt på spørsmålet om kontrollen over det hellige Tempelfjellet. Og den dagen vil komme da den rette forførende politiker med makt har fått roet ned motsetningene mellom jøder og muslimer for ”fredens store sak” - og får gjenreist jødenes Tempel på Tempelfjellet på en eller annen måte, før han setter seg i Tempelet og erklærer seg som gud som Herodes gjorde det - og døde momentant. Det blir signalet til et nytt jødeopprør.   

Så leser vi hva apostelen Johannes sier om saken, hva vi skal se etter: Han skriver i sitt første brev kp. 4 følgende:

”1 I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.
2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

4 I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden. 5 De er av verden; derfor taler de av verden, og verden hører dem; 6 vi er av Gud; den som kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. 7 I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. 8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet.

9 Ved dette er Guds kjærlighet åpenbaret iblandt oss at Gud har sendt sin Sønn, den enbårne, til verden, forat vi skal leve ved ham. 10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 11 I elskede! har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre. 12 Ingen har nogensinne sett Gud; dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. 13 På dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd. 14 Og vi har sett og vidner at Faderen har sendt sin Sønn til frelse for verden. 15 Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. 16 Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham. 17 I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet på dommens dag; for likesom han er, så er og vi i denne verden. 18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. 19 Vi elsker fordi han elsket oss først. 20 Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett? 21 Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror.”

Aktualisering

Kjennetegnet på Guds Ånd er: ”Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;- -” På Tempelplassen har muslimene plassert Omar, Klippemoskeen hvor det står: ”Gud har ingen Sønn”!

Koranen bekjenner Jesus som en stor profet, men intet mer! Mange rører nå sammen Gud (Jahve, Adonai m.fl.) og Allah - som en og den samme! NRK driver på med det fremdeles og Arild Edvardsen var – så vidt jeg husker, den første som hevdet dette både i Norge og særlig i sine store møtekampanjer ute.

Kjærligheten:
Kjærligheten er definert i ”Kjærlighetens høysang i 1. Kor. 13. Og her kan vi lese oss til helt andre egenskaper ved Gud og som Han utøser i våre hjerter når Han gir oss Sin tro på Hans Sønn og forsoning. Det er noe helt annet enn islams budskap. Og kjærligheten fra Gud viser seg nettopp i at Han sendte sin Sønn – og tror vi ikke på Han - eier vi heller ikke kjærligheten. Tilslutningen til Guds kjærlighet viser seg i store forskjeller på en rekke områder i islamsk og kristen kultur: Vi elsker livet og de elsker døden som Jesus overvant. Jesus skaper frihet og omsorg for kvinner og barn – hva gjør muslimene? Ja, det ser vi daglig på diverse innslag i media. Bl.a. barn kan man bruke som minesøkere og selvmordsbombere, og kvinner er mindreverdige mennesker som en mann ikke kan ta i som bl.a. dronning Sonja fikk oppleve ved et moskebesøk for ikke lenge side. Hun ble degradert både som dronning og menneske. I hele verden står muslimene for ca. 50 % av alle krigene som foregår – og deres lovgivning er direkte grusom. Forvaltningen av skaperverket har og vil etterlate seg død ørken som vi ser det i alle de land de behersker i Saudi Arabia og i Nord Afrika m.fl. Dette er ikke kjærlighet og liv!

Hvordan trer Antikrist fram:
Han skal se ut som et lam, altså vakker og mild – men tale som en drage – altså med mange, glatte og forførende ord. Og lytter man ikke til hva han sier, men lar seg fange opp av hans ytre skjønnhet, grasiøse kroppsspråk og retoriske store kunst – blir man lett et bytte for forførelse. Man bør derfor holde nøye øye med toppolitikere i dag - om noen av dem nærmer seg denne karakteristikken og hvordan han stiger til makten og hva han bekjenner seg til, hva han sier og enda viktigere hva han skjuler og hva han gjør. Les Guds Ord, fyll deg med det og bruk det som målstokk både i denne og mange andre saker. Den sentrale person i Ordet gir deg Veien, Sannheten og Livet!

* * * * *

Bibeltekstene som er nevnt, finner du videre nedover i denne artikkelen:

Johannes' åpenbaring Kapittel 13:

”Et dyr med syv hoder og ti horn, som stiger op av havet, får stor makt av dragen, taler spott-ord, seirer over de hellige, forfører mange, men skal få sin lønn, 1-10. Et annet dyr stiger op av jorden, gjør tegn og forfører mange til å tilbede det første dyr; mange tar dyrets merke; dyrets tall, 11-18.

1 Og jeg så et dyr stige op av havet, som hadde ti horn og syv hoder og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn. 2 Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn; og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt. 3 Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte efter dyret, 4 og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det? 5 Og der blev gitt det en munn som talte store og spottende ord, og der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder. 6 Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. 7 Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet. 9 Dersom nogen har øre, han høre! 10 Om nogen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om nogen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. 11 Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. 12 Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt, 13 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. 14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live. 15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. 16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.”

 

Paulus' første brev til korintierne Kapittel 13:

Bedre enn å strebe efter nådegavene er det å strebe efter kjærligheten, som er den ypperste av alle Åndens gaver; hadde nogen andre gaver, men ikke kjærligheten, var han dog intet og hadde intet gagn av det, 1-3. Alene kjærligheten gjør et menneske skikket til å tjene andre, 4-7; når alle andre gaver faller bort, blir alene tro, håp og kjærlighet stående, og størst blandt disse er kjærligheten, 8-13.

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet. 4 Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, 5 den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde; 6 den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet; 7 den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 8 Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende. 9 For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis; 10 men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige. 12 For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent. 13 Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.