Akersgata, journalister og vanlige folk

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.12.09

 

Tidligere har en angrepet at media påberoper seg å være den fjerde statsmakt. Som bekjent, har de tre andre statsmaktene feste i folkestyret og derfor demokratiske, mens media er høyst selvbestaltede og driver sitt spill ofte på en svært kritikkverdig måte. For en del titalls år siden var i allefall de større avisene knyttet til og var talerør for de forskjellige politiske partiene. Da kunne man til nød si at de hadde noe med et folkestyre å gjøre, men ikke i dag.

Folket er aldeles ikke noe glad i deres vurderinger og framferd – og verre blir det etter hvert som de røde forsyner seg mer og mer av mediamakta og bruker den systematisk i forsøk på å forføre og undertrykke folket.

 

Kanskje det verste i disse godt sytti prosent av mediafykenes holdninger er at de tror det er de som forstår noe, og folk er så dumme at de må ha svært kortfattede og ferdigtygget stoff – eller blir intervjuerne eller forfatterne ikke lest. Det har de bestemt og da så. Så lager de stoffet så kort og kjapt som vel mulig. Og for å slippe å overarbeide seg med skriverier og korrekturlesning, så setter de kursoren i et hjørne av bildet og drar det ut til det dekker store deler av sida og teksta passer greit inn i sin miniform. Og omtrent like dumme er mediafolkene i radio og TV. Mange av de kan bare snakke en liten stund, så får vi noe bråkete musikk som liksom skal få en til å fordøye tompratet – mens det som skjer er at en mister tråden i hele saken.

 

Det er bare en hake ved disse vurderingene - og det er at folk ikke er så dumme som de tror. Opplagstallene siger og siger, spesielt i Akersgata med Dagbladet (nye femti stillingskutt d.d.) og VG m.m.fl. og mye utover i landet ellers. Det folk koster på seg, er lokalavisene for å se hva som skjer i nærområdene. Og de som ønsker å få skikkelig lesestoff, går på nettet eller skaffer seg utenlandsk presse – eller de abonnerer på Morgenbladet med sine lange kommentarer og kommentarartikler og med opplagstall som raser oppover. Og de kjekke ”demokratiets voktere” og småterrorister må bare se i øynene at ”meg ikke skjønne noen ting”. 

 

Vi ser det her i Norges Kommentar Avis at det er et ikke ubetydelig antall lesere innom på tross av de til dels lange og tunge artiklene, som dog har til hensikt å hjelpe folk med å holde seg orientert og få en viss helhetlig forståelse av hva som skjer rundt dem i forholdet til Gud, naturen og medmennesker, i familien, menighet og samfunn. Og vi får en rekke hyggelige tilbakemeldinger både til avisa og LYS som begge henvender seg til folk i hele landet og delvis Norden.  Det har noe med å ta folk og deres livssituasjon og vår gamle arv på alvor, respektere folket og prøve å formidle Sannheten så helhetlig at de kan finne rett vei i en tid med en forferdelig tidsånd i betydelig grad skapt av media.