Ære far og mor!

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.12.09

 

Schleiermacher sa en gang at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Og humanismen, som ideologi, er noe av det dypeste mørke du kan tenke deg. Med sitt hovmod skapte det Syndefallet i Edens hage og det har skapt krig på krig og inspirerte også Adolf Hitler (et eksempel for raskt å få perspektiv på hva humanisme er) og flere despoter med til sine ødeleggelser. Den destruktive rasebiologien har sitt opphav i humanismen osv. Denne ismen er det som nå ødelegger for fote nå senest i Norge med å foreslå at den eldre generasjon av ”far og mor skal dø”, selv om disse var en del av en generasjon som lite tenke på seg selv og skapte barnerike familier og oppdro dem til fordel for hele landet!

 

Men i Vårt Land 4.12.09 kan vi lese: ”Dei aller eldste på norske sjukeheimar må på eit tidspunkt slutte med pillane og døy framfor å ta ressursar frå unge generasjonar. Det meiner psykolog Kari Vigeland. Den tidlegare generalsekretæren i Human-Etisk Forbund ber politiske styresmakter setje tak på løyvingane til lækjande og livsopphaldande behandling for dei aller eldste. Omsorg og lindrande behandling må derimot ikkje bremsast, legg ho til. Vigeland kastar brannfakkelen sin på nettstaden til Human-Etisk Forbund, Fritanke.no.” Ho mer en antyder at kanskje 90 år bør være en grense…og hennes argumenter går på ”resurskrevende, demente, mister evnen til å ta vare på seg selv, redusert menneskeverd osv”. Ikke rart de også støtter mord på det ufødte barn. Vigeland viser tydelig at hun ikke vet hva definisjonen på menneskeverd er siden hun tror menneskeverdet reduseres når en blir sjuk og hjelpeløs – men menneskeverdet er der fra befruktning til død og kan ikke graderes? Men hennes psykologistudie fortalte henne nok om et gradert menneskeverd! Men istedenfor å spre død og fordervelse ut i det norske samfunn burde hun tatt mye av sitt pensum fra studietiden og kastet på flammene, fordi det er bedre med slike flammer en et samfunn i flammer! Det blir uhyre viktig fremover å innprente barn og andre at menneskets verdi ikke er 70 % vann og resten en neve askestoffer når en evnt. er ferdig kremert slik fritenkerne i Europa kjempet frem. Men deres tanker er ikke fri den er sterkt preget av deres gud som ødelegger både de og sine omgivelser. Menneskeverdets ukrenkelighet har sin gullstandard i vår Skaper.

 

Her er det altså ikke fnugg av kjærlighet eller himmel, men bare tanker fra selveste avgrunnen som vi vel kjenner fra Guds ord Bibelen. Her handler det om penger, makt og kjøttvekta. Og menneskerettene har vist gått samme veien – disse rettene de samme dødskreftene sier de bygger sitt fundament på!?

Så kommer det selvsagt heller ikke til å gå dem vel og at de må lenge leve i landet.
Det eneste Human-Etisk Forbund (HEF) sier om uttalelsen fra Vigeland er følgende: ”– Vi synest ikkje det er klokt å drøfte dette temaet i samband med ei komande eldrebølgje, uttalar generalsekretær i HEF, Kristin Mile.” Så vet vi det – altså ikke klok drøfting, men var Vigelands konklusjoner gale og i strid med menneskerettighetene og hele naturretten? Nei, HEF er nok helt enig med Vigeland, men er litt mer finkulturelt språklige.