Relatert stoff:
Prestinne til Evje!

 
- Uakseptabel og farlig innstramning overfor lekfolket

Intervju med Jørgen Høgetveit av Svein Willy Sandnes september 2009

- Kirke og stat er nå i ferd med å ta tilbake den posisjon som lekfolket opp gjennom historien har kjempet seg til.  Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning i forbindelse med at Ingeborg Midttømme strammer kraftig inn på lekfolks muligheter til å gjøre
bibelske handlinger: dåp og nattverd. Han ber lekfolket i Norge om å reise seg mot denne ødeleggelsen av vår kristne arv
.

NTB melder at biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme, vil stramme inn på dåpspraksis og hvem som skal forvalte sakramentene. Det blir slutt på at lekfolk skal gis langvarige fullmakter til å forvalte full prestetjeneste i bispedømmer.

I de siste årene har lekfolk døpt barna i bedehus og forsamlingslokaler p.g.a. kirkens frafall og forfall. Dette kan fortsette, men biskopen har gitt beskjed om at slik dåp må bekreftes i kirken for at barna skal bli medlem i kirken. I følge Midttømme er dette en innskjerpelse av praksis. I et møte har hun gitt prestene i Møre bispedømme beskjed om praksisendringen.
Det har hendt at lekfolk har utført både nattverd og dåp i kirken. Dette er også en praksis som Midttømme er lite glad for. Hun vil at ordinære prester skal forvalte sakramentene.

1. Kan du fortelle kort hvordan lekfolkets kamp har vært for å komme dit man er i dag m.h.p. fri forkynnelse, fri dåp og nattverd?
Den kampen går tilbake til Hans Nielsen Hauge da prester og øvrighet med spenntak i Konventikkelplakaten av 1741 forfulgte Hauge og lekfolket og hindret fri forkynnelse av Guds Ord. Hele 11 ganger puttet de han i fengsel på de 8 årene han fikk virke i frihet, brente bøkene hans og avsluttet med et justismord. Konventikkelplakaten falt etter en Høyesterettsdom mot 20 bønder og kamp på Stortinget av O. G. Ueland og N. J. Tvedt fra 1836 til 1842. Da fikk Guds Ord fritt løp, og misjonsorganisasjonene kom i tur og orden. Ueland tok kampen mot prestens ”herskesjuke” (Ueland) og det førte fram til MF (1907/08), lov om fri nattverd ved statsråd Bryggeså i 1913-1915 og lov om Menighetsrådene i 1915-1920 ved statsråd Jørgen Løvland. Det synes som ”biskopen” og makten bak henne nå vil reversere hele denne kampen og friheten. Da vet vi hva som kommer!

2. Hva er det som du synes er det alvorligste med utspillet fra Midttømme?
Ganske enkelt at dette peker fram mot full rasering av lekfolkets frihetsarv til forkynnelse og sakramentforvaltning. Man må påregne at etter denne ”prøveballongen” følger Giske og co opp med lovverket og tvang. Slik går det med religionsfriheten når de river Gr.l. § 2. Finn Jor har helt rett når han i boken ”Kong Haralds Nei” sier at det er lekkristendommen radikalismen hele tiden har vært ute etter å knekke. Kong Håkon så det også på en måte slik.

3.  Hvordan mener du at lekfolket her i landet skal reagere på dette?
De skal reagere som H. N. Hauge og hans folk gjorde. Fortsette en full bibelsk praksis med forkynnelse og forvaltning av sakramentene på bedehusene og i hjemmene. Så får prestene igjen alliere seg med statsmakten – uten åndsmakt – og herje i vei med folket. Vi stoler på Gud!

4. Er det realistisk å reversere den prosessen som nå er på gang i Den norske kirke for å svekke lekfolket?
Ja, Gud er den samme som på apostlenes, Luthers og Hauges tid. Så hvis lekfolkets ledelse og forkynnere kjenner sin historie og forstår situasjonen - slik at det blir sann og sterk forkynnelse og man tar ”skuta ut i storm” i tillit til Gud – så er verden overvunnet allerede.

I AKF har vi lenge distribuert et lite gratishefte om Hans Nielsen Hauge og hans kamp. Og på www.Kommenatar-Avisa.no kan en finne et større foredrag om nettopp denne frihetsarven som Kari Henriksen, 1. kandidat på Vest Agder Ap. liste har sagt må ”rives med rot”!