- Gå i bønn for land og folk nå før valget


Intervju med Jørgen Høgetveit av Svein Willy Sandnes
september 2009

- Vi er inne i en så sterk avkristning at jeg vil oppfordre hele det norske kristenfolk om å gå i bønn for land og folk nå før valget, at Gud må gi makten til de folkene vi trenger. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning.
Høgetveit ønsker ikke å komme med noen oppfordring til kristenfolket her i landet om hvilket parti som de eventuelt bør stemme på – om de stemmer ved høstens valg, men mener at det viktigste er at kristne går i bønn imot åndskreftene som herjer og avkristningen i samfunnet og partiene.

1. Ved tinget på Moster i 1024 og slaget på Stiklestad i 1030 ble kristenretten fastsatt i Norge. Mange mener at landet i dag går motsatt vei. Hvordan ser du på denne sammenligningen?
Sammenligningen er rett og sann. Vår tusenårige rettstradisjon for samfunnet er båret av kristendommen. Den ble restaurert i 1814 – derfor kaller vi Grunnloven for Restaurasjonen. Mosterretten innførte det ”store sædskifte” hvor hedenskapets praksis – ikke minst mot kvinner og barn og de svake – ble endret til det bedre. Nå går det motsatt vei med de ”rødgrønne” i spissen. Boken ”Familien” av F. Engels (venn av Karl Marx) viser hvor de vil.

2. Mange mener at avkristningen som vi kan se innenfor Den norske kirke, der man aksepterer ting som er i strid med Bibelen på punkt etter punkt, også gjenspeiles i norske politiske partier - også de ikke-sosialistiske. Er dette riktig - og hvordan ser du på situasjonen for norske partier uten at du
går inn på noe politisk parti rent konkret?
Kirken og organisasjonene ja, vi som kristenfolk er sannhetens støtte og grunnvoll, jordens salt osv. Svikter det – så kommer sammenrasing og forråtnelse. Vi må alle ta inn over oss det Daniel og Nehemias sier i sine bønner i Babel: Vi har syndet. Vi er i grunnen medansvarlige alle sammen, men de med hyrde- og læreansvar og makt har det største ansvaret for frafallet fra Guds Ord og dermed denne uhyggelige utviklingen.

3. Det snakkes om at avkristningen har skutt ekstra fart under den rødgrønne regjeringen. Hvordan ser du på dette?
Det kan man jo si, men det er som med ras – de begynner smått og pent og på slutten flommer det utover med voldsom kraft. Motstanden begynte med Christiania-bohemene før 1900 – fortsatte med at sosialistene kom på Stortinget med 5 representanter i 1903. Så kom de med fornyet kraft i mellomkrigstiden og enda større kraft med 68-terne. Med sin Pontoppidanske bakgrunn skjønte Jørgen Løvland mye allerede tidlig, flere har advart senere – i mange år, men de fleste hyrder og det store flertall har valgt tilpasning og fred, dessverre.  

4. Hvorfor er det så viktig at kristne går i bønn foran dette stortingsvalget?
Det er en makt som har overvunnet verden: Guds vilje og allmakt. Denne frykter våre motstandere mer enn alt. Derfor må den bort. Derfor dukket Dagbladet med kulturredaktør S. Skjønsberg opp under de store vekkelsene her på Sørlandet rundt 1980 og skrev fem store artikler om ”Sørlandet mørkner” og den siste om ”Menneskefiskerne foran og stemmefiskerne etter”. Den gamle Venstreavisen kunne nok sin historie om de gamle kristne venstrehøvdingene som skapte det kristne Norge. Nå syntes de livredde for en ny landsvekkelse! Det er det mye å lære av. Vær med oss å be over 2. Krønikerne 20.