- Vi må fokusere på det kristne fundament i Grunnloven

 

Intervju med Jørgen Høgetveit, i AKF – Intervjuet av Svein Villy Sandnes – september 2008

- Nylig kom jeg med en sterk advarsel mot grunnlovsrasering i et intervju i avisen Norge IDAG. Nå kommer interessante supplerende opplysninger fra den tidligere
kulturredaktøren i Aftenposten, Finn Jor, i boken «Kong Haralds NEI». Tiden er inne til for at vi her i landet må rette søkelyset mot denne viktige saken før staten er blitt totalt sekulær. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF). Høgetveit oppfordrer folk om å lese boken til Finn Jor.

For en tid siden hadde avisen Norge IDAG et helsideintervju med Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning om Kong Haralds Nei til endring av Grunnlovens § 4. Denne går på at «Kongen skal stedse bekjenne seg til den evangelisk-lutherske Religion». - Kongens opptreden gjorde at denne paragrafen ble stående og vil gjelde for de norske konger for all fremtid ­ om de ikke gjør Norge om til en republikk uten en bekjennende familie på toppen, sa Høgetveit i det nevnte intervjuet. Han viste til at Kong Harald stod fast på det kristne fundament der han kunne gjøre det.

Ny bok


Høgetveit viser til at det nylig er utkommet ei bok av tidligere kulturredaktør i Aftenposten, Finn Jor. Den heter «Kong Haralds Nei».
- Dette er en meget interessant bok som har ytterligere opplysninger som jeg ikke kjente til fra denne kampen. Han viser til arbeiderbevegelsens marxistiske

røtter som driver kamp mot lekmannsbevegelsen og pietismen. Jor skriver i kapitlet  «Den nye situasjonen» på sidene 221 og 222  følgende: «Her kom den eneste virkelige sensasjon under saksbehandlingen: Hans Majestet Kong Harald innkalte midt under forhandlingene kirke- og undervisningsminister Trond Giske til en samtale på slottet. Kongen erklærte sin uenighet i endringen av § 2! Den lyder slik i dag: «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsudøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De indvaanere der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.»

Den nye formuleringen er: «Værdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grunnlov skal sikre Demokrati, Rettsstat og Menneskerettighederne.»

- Verken på kirkelig hold eller organisasjonshold  kom det noen særlige merknader til endringen ­ og avisen Dagen med flere teologer i spissen mente jo fra før at Grunnlovens paragraf 2 var avviklet i og med Børre Knudsen-dommen. De hadde tydeligvis ikke tenkt å ta opp kampen for å få nye høyesterettsrettsdommer som kunne gi en ny dom som i USA, sier Høgetveit.

Han viser videre til Jor: «Ikke desto mindre har den (endringen) en skjebnesvanger konsekvens. Når evangelisk-luthersk religion ikke lenger skal
være statens offentlige religion, har staten heller ikke noen grunnlovsfestet forpliktelse overfor kirke og kristendom. Norge blir en religionsnøytral eller en sekulær stat». Videre viser Høgetveit til at Jor fortsetter å drøfte kongens nei til endring av § 4 og runder av den diskusjonen slik:
«Alt dette har Kong Harald sett. Han gjennomskuet den skjulte agenda under de pyntelige formuleringene, og så at den vasne selvfølgelighet om
verdigrunnlaget i den nye § 2 åpner for det rene ingenting. Hans nei var ikke bare en personlig ytring. Han trådte fram som Norges Konge, og hans nei
var dermed i egentlig forstand et kongelig nei».

Krigen

Så fortsetter Høgetveit:
- Et NEI som hans bestefar gjorde på Elverum hvor alle sviktet ­ men ikke Kong Håkon den 7. ­en mann med karakter. Dette sier det meste om våre politikere og våre hyrder som synes å ha blitt satt på glatte steder og som det er livsfarlig å følge!  Man begynner å ane mer av bakgrunnen til forsinkelsene med sanksjonen av nettopp denne endringen fra statsråd. Tiden er inne til ytterligere å be for «Kongen og hans hus» og snarest skifte ut alle politikere som ikke synes eller vil forstå hvilke udåd de er i ferd med å utføre mot nasjonen og hele det norske folk. Jeg anbefaler denne boken til opplysende studium, så vil man forstå den ca hundre år lange kampen mot kristendommen som arbeiderbevegelsen og sosialsimen har ført i Norge - som snart gir oss en sekulær stat, sier Jørgen Høgetveit.