Verden vakler videre

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no -05.11.08 

Relatert sak:

KRAKK, et forvarsel?

 
 


Økonomiske eksperter har ledet oss ut i ”ørkenen” hvor livet ikke kan skapes og leves. Naturen og fotosyntesen som skaper det meste av mat og råstoffer for livet og den økonomiske prosess – synes ikke å være innenfor deres synsfelt på annen måte enn som spekulasjonsobjekter.

De innbiller seg tydeligvis at alt kan måles i BNP (summen av enhet x enhetspris) om det skapes av trafikkulykker eller ødelagt natur, synes uvesentlig.

 

Og selv om det vanvittige børs- og aksjesystemet deres bryter sammen med enorme skadevirkninger for den jevne mann, har de sannelig frimodighet til å forlange at vi skal ta enda mer av deres medisin på vei til deres ”Utopi” og nye Babyloner. Som nå for eks. Ulltveit-Moe som i Aftenposten 24.10.08 skriver om ”Krisen skaper en ny verdensordning”, akkurat som vi ikke har fått nok av deres ”ordninger” som endatil etterlater seg hele nasjoner i økonomisk sammenbrudd nesten uten evne til å kjøpe mat.

 

Og hvem må redde ”ordningene” deres: jo selvsagt skattepengene til den jevne kvinne og mann som har slitt dem opp av bakken gjennom jevn og trofast innsats, mens økonomer og spekulanter har skreket seg hese på børsene.

Er det noen grunn til å ha tillit til disse folkene (ekspertene) rundt om i verden som har skodd seg selv med enorme lønninger, opsjoner, fiksede regnskaper og kostbare spaopphold på hoteller endatil etter at Lehmanbanken hadde brutt sammen! H.r.advokat Alf Nordhus yndet å si til ekspertene i retten at ”en ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj, på sin ville flukt uti de store villfarelser.”

 

Vi trenger ikke flere slike ørkenvandringer inn i nedrivningen av nasjonalstatene, internasjonalisering og globalisering. Nå må folkevettet – ” the common sense” overta både for økonomer og de fleste politikere. Folket trenger mat og klær og hus og hjem, sikkerhet, fred og ro til sin jevnlige dont for egne, barnas og barnebarns fremtid – ikke disse ”Bør-Børson” sprellene. Folkene har sin naturlige forlengelse for sine hjem i sine hjemland og fedreland – ikke i nedrivning av hjemmene og landene deres i ekspertenes konstruksjoner av slike syke konstruksjoner som ingen forankring har og bærer død og fordervelse i seg. Tenk om de to fundamenter i våre liv – stat og kirke - kunne samarbeide i gjensidig respekt på vårt gamle Grunnlovsfundament – i stedet for å slåss om makten og skille lag til folkets ulykke. Vi trenger ikke rothuggere som raserer Grunnlov og andre fundamenter i hjemlandet vårt.

(Se for øvrig artikkel om forutsigelsen av KRAKKET allerede i 1998 i artikkelen ”KRAKK, et forvarsel?”))