Verden mot et storoppgjør – hva med Norge?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no28.07.08

 

Det var sommer og sol, og det britiske folk reiste til badestrendene – men sir Winston Churchill var utnevnt til marineminister i 1914 og rustet på harde livet. Han så hva som kom og var forberedt – som også i 1940 – mens de fleste ikke ante noen ting.

Slik også med Lebesbymannen som også varslet om storkrig før 1914 – mens statsminister Gunnar Knudsen sa ”at den politiske himmel er skyfri”. Så smalt det, og den enkle bonde og fisker fra Lebesby slo ”knock out” på den norske statsminister i 1. runde. Og dette gjentar seg dessverre igjen og igjen.

 

Nå reiser de ateistiske og hedenske avgudskrefter seg igjen i verden med makt – mot gamle vaklende kristne nasjoner. Igjen er jøden i fokus, men nå med Israel mer i sentrum enn noen gang før. Nå skal kristne og jøder knekkes for godt – for djevelen som dirigerer sine tropper, vil stoppe Guds plan, men Guds Ord sier noe annet. Det taler om at ”hedningenes tid er til ende.” Riktignok er Jerusalem delvis nedtrådt av hedninger enda – særlig tempelfjellet – hvor moskeene rager høyt. Men en økende grad av jordskjelv i området varsler at noe er på gang. Det store tidens tegn er at jødene samles etter den verdensvide fordrivelse – nå samles de av Gud for siste gang.

 

At det er Gud som handler, ser den som kjenner profetiene og følger rimelig godt med i historien, og i disse dager har jeg også fått tak i en DVD om ”The destiny of  Britain” – Storbritannias bestemmelse.

Kort fortalt forteller DVDen om hvordan Guds Ord ble oversatt til engelsk i 1611 (King James) så høy og lav fikk lese Ordet selv – og så begynte store ting å skje. England ble sakte men sikkert en verdensmakt hvor solen aldri gikk ned. Bibelen gjennomsyret etter hvert det britiske folk slik at de begynte å tenke kristelig helt opp blant deres store forkynnere, politikere og generaler. De fikk den store visjon ut fra Skriften at de måtte frigjøre Israel slik at jødene kunne bli samlet i sitt land og Jesus komme igjen der som Han hadde lovet. Så ble deres storhetstid en kamp uten en blodig revolusjon - som i Frankrike (1789) landet som fremdeles er en farlig nasjon. Men britene ble nå styrt av Gud i 300 år til å få menn og makt for å 1 - bekjempe slaveriet, 2 - bringe Guds Ord ut med verdensmisjonen, 3 - bli senter for bibeloversettelser i verden (Wicliff) og 4 - frigjøre Israel, samt  5 - starte hjemfiskingen av jødene.

DVDen viser klart og tydelig gjennom en masse dokumentasjon hvordan Guds styrte det hele – som Han gjorde det da profetien til Jeremias (70 års eksil) skulle oppfylles, og kong Kyros av Persia kom og knuste Babylon og lot jødene få komme hjem til Jerusalem fra sitt første eksil.

 

I 1917 marsjerte så britene fra Egypt mot Jerusalem, og like før jul 1917 inntok de byen etter å ha mistet 15 000 mann i kampene. Tyrkerne – som tyskerne var venner med samt franskmenn – prøvde seg til det siste å få kontroll over den hellige stad, men nå hadde Gud bestemt det kristnede Storbritannia til sin gjerning – og utførte det.

Men så begynte britene å svikte sitt løfte av 1917 (Balfourdeklarasjonen) hvor den britiske regjering lovet å arbeide for et ”hjemland for jødene” i Israel. Mange nasjoner bakket opp dette – ikke minst USA og president Wilson, også en bibeltroende mann. Nå begynte britene å svikte visjonen om jødene og Israel, og da gikk det som sir Winston Churchill sa: svikter vi jødene, mister vi våre kolonier.

 

(Norge fikk i parentes bemerket en noe lignende utvikling etter Hans Nielsen Hauge og Guds Ords frihet etter Konventikkelplakatens fall i 1842. Vi ble – relativt sett – en av Europas store misjonsnasjoner. Nå går det motsatt også for Norge.)

 

Men jødene, som mange - og til sist Hitler prøvde å utslette med sine vanvittige darwinistiske og nasjonal-sosialistiske raseteorier – er nå etablert i Israel og jødene fortsetter å strømme hjem etter Guds Ord og plan. Derfor kan vi regne med ”det store frafallet” mot Bibelen og Guds folk – jødene – nå som ”hedningenes tid” snart er til ende. Men da må vi også regne med store omveltninger i verden – som kan bli harde å komme igjennom. Mange nasjoner blir nå dømt til undergang for sitt frafall, sine folkesynder og jødehat – men noen skal også få være med helt fram til Jesu gjenkomst. Og det som avtegner seg nå, er ikke lyst – heller ikke for Norden.

 

La oss lage følgende skisse:

Garantisten mot de totalitære krefter og for verdensfreden er ikke lenger Storbritannia så mye som før. Makten er flyttet over til USA som fikk med seg mye av retten, kulturen og kristendommen fra England. Det var de to nasjonene som laget Atlanterhavspakten på ”Prins of Wales” høsten 1941 i Nord-Atlanteren, og de engelsktalende folkene greide nok en gang å riste av seg det totalitære barbariet som reiste hodet i Europa – ikke minst mot jødene, Guds folk. Fremdeles holder de rimelig godt sammen – men pakten er utvidet til NATO og gjennomhullet av en rekke nasjoner med et helt annet fundament enn det som bar oss gjennom siste verdenskrig.

 

I Østen reiser nå Kina og de andre nasjoner seg (den gule fare) med voldsom styrke. Og USA er garantisten for Taiwan i en viss allianse med Japan mot det ateistiske Kina.

Men USA er hovedsakelig kraftig belastet i Afganistan og Irak, og det spørs hvor mye militær kapasitet de har igjen om det bryter løs for fullt i Midt-Østen – med den jødehatende muslimske despot i Iran – midt i det uhyre følsomme oljeområdet i verden. Han lader nå sine atomvåpen under stadige trusler mot Guds folk - hvor målet er å utslette Israel og jødene igjen. Og Østens makter er stort sett enige med og samordner vel – sine disposisjoner med andre hedenske krefter som Russland. Putins første reise som nyvalgt president – var til alle de gamle kommunistiske landene.

 

Man kan meget vel se for seg et scenario hvor brannen igjen starter omkring jødene som ikke kan unngå å stoppe villmannen i Iran med de nødvendige våpen. Og da kan mangt skje videre med stor fart – blant annet at USA må inn og sikre oljen fra de andre statene og transportlinjene gjennom Hormuzstredet. Hele verden med verdensøkonomien m.m. er helt avhengig av at oljen strømmer fritt denne veien.

Da kan de andre stormaktene som Kina og Russland se muligheten av å rykke ut for å sikre sine interesser – som Japan prøvde seg i 1941 overfor USA – men fikk nei og deretter bombet USAs flåte i Pearl Harbour 7. des. 1941. Kina har vi allerede nevnt.

 

Nå noen ord om Russland – som våre ledere mente ikke var noen fremtidig trussel.(J. J. Holst) De er nå en stormakt igjen. Den russiske bjørn er rasende på NATO, USA og Vesten som benyttet deres svakhetsperiode til å plassere ut dette store rakettskjoldet – som de ikke tror noe på. De ser det som en trussel langt innenfor deres ”røde linje”. De har sine historiske erfaringer fra Napoleon litt etter 1800 og fram til Hitler. Den er blodig og ille. Nå truer de med å utplassere tunge bombefly på Cuba – innenfor USAs ”røde linje”.

I Nord forlanger Russland nå sin store del av det isfrie Barentshavet og de store olje-, gass- og mineralressurser som de snart kan dirigere verden med om det går helt galt i Midt-Østen. De har sikret seg de store transportlinjer til Asia ved opprustningen av den Transsibirske jernbane til Finland – Umeå og Narvik. Ny linje er planlagt opp til Enaresjøen og Kirkenes og dypvannshavnen der. (Forutsagt av Lebesbymannen.) Når isen svinner, får de en kort og god sjølinje til Asia langs Sibirkysten. Men de trenger de helt isfrie havnene i Nord Norge.

To store krigsskip patruljerer nå i Nord med beskjed til alle andre randstater at her bestemmer vi. NATO og EU uttalte nylig at det bygde seg farlig opp for Norge mot Russland nå – og vi har snart hverken forsvar eller landbruk igjen. Vi glemmer heller ikke deres manøver mellom oljeplattformene (2007) og deres tunge bombefly langs norskekysten.

 

Men det verste for Norge er – det som gjør oss så forsvarsløse – er frafallet fra Bibelen, noe som resulterer i store folkesynder som igjen gjøres til u-lover – sammen med et gigantisk svik mot Israel.

 

Lebesbymannen som jeg nevnte innledningsvis – og som jeg har skrevet grundig om før – synes å ha syner om Norges fremtid også inn i vår tid. (AKF/Krossen Media har to hefter om hans syner og det som fulgte etter. Kr. 45,- pr stk. akf-evje@online.no)  

Han skildrer katastrofene som skal ramme verden og ikke minst Norden. Årsaken, sier han, er at sosialismen hadde på den tid trukket de nordiske folk ut i store folkesynder – og Herren klaget over det.

-         Det han så forteller om - er at russerne faller inn i Norge og Sverige i Nord - og Norge taper landet ned til Lyngen. Dette kan passe inn i forhold til Esekiel 37-39 om Gogkrigen – hvor Gog er på vei mot nord-vest – men blir tvunget rundt og ned til sin undergang i de ”Veifarendes dal” nord for Israel.

-         Franskmennene faller inn i Syd-Øst- Norge – Sverige, og nordmenn og svensker kjemper sammen mot dem, men taper. I vår tid har franskmennene økonomiske interesser både i norsk olje og i de store svenske konsern på andre siden av Kjølen. Utviklingen mot forsvarssamarbeid med Sverige jobber nå SV hardt for – samtidig som de vil bryte våre gamle allianser mot NATO og den anglo-amerikanske verden. Mange av våre store byer gikk det hardt ut over – bl.a. nevnes det at Kristiansand ble lagt helt i grus. Man kan jo tenke seg hvorfor - når man bl.a. tenker over Qartfestivalen med bibelbrenning og offentlige samleiestunt m.m.

-         Store orkaner oppstod og sammen med dem en voldsom flodbølge fra Nordsjøen. Derfor ble våre beste skip og havneanlegg knust, og det fikk harde konsekvenser for Trondheim.

-         En rekke andre ting er nevnt – som satte Norge kraftig tilbake. Men dette kan du lese mer om i de to nevnte hefter.

-         Lebesbymannen ba det norske folk om aldri å glemme å be Gud spare oss for dette forferdelige – for om det ble utsatt – syntes det absolutt å måtte komme.

 

Dette raskt skisserte senario kan fylles ut med en rekke detaljer mot et mer helhetlig bilde – som peker i samme retning – at verden går mot et forferdelig storoppgjør mellom de ateistiske avgudskrefter mot jødene og de kristne. Men Gud har full oversikt og styrer dette med Sin makt og etter sine løfter og tanker. Så kan enkeltmennesket og stormaktene rase som de alltid har gjort. Gud reiser opp og støter ned den Han vil. Han reiser også Sitt Skaperverk mot menneskene når de reiser seg mot Han. Og fremdeles sier Skriften: ”For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og hedningene skal bli aldeles ødelagt.”

 

Vi hadde høvdinger i Norge, som jeg har nevnt mange ganger, folk som tenkte i samsvar med Skriften. Vår første utenriksminister og folkefrigjører Jørgen Løvland  sa da 1. verdenskrig brøt ut i 1914: ”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre.” Han tok vel i mot Lebesbymannen og hørte på han, skriver biografen.

En av Norges største legpredikanter, Ludvig Hope – sa ved krigsutbruddet 9. april 1940: ”Like brått som uventa kom krigen over oss. No er me og kome under domen – og eg trur straffa vert hard og lang.”