Velsignet julehøytid !

 

 

1.

Vi vandrer til lysets kildevell

Av Jørgen Høgetveit

Melodi: ”Mitt hjerte alltid vanker”

 

Vi vandrer her i mørke - til lysets kildevell

der Jesubarnet fødes i den stille julekveld

Vi drages til vår Frelser – en trygg og sikker havn

en Guddomsgave gitt oss – til redning i Hans navn

 

Og tiden rinner hastig – mot den store dommens dag

men den som eier Jesus – har trygghet for sin sak

Han som oss evig elsket – Han vil oss bare vel

for englesangen lyder – om frelse for vår sjel.

 

En sådan natt på jorden – ei noen gang er hørt

en frelse sendt fra himmelen – og hver en sjel berørt

Fra hyrdene til konger – og til  Maria mor

og salig blir vi alle – som på det barnet tror.

 

For troens øye ser det – at barnet er Gud selv

som Simon skuer barnet – en frelsens kildevell

Gud har beredt det lenge – i evigheters år

et offerlam for synder – med legedom og sår.

 

Ei finnes det på jorden – slik en salig nattestund

da vi kan høre Ordet – av englers glade munn

En Frelser er jo født oss – å salig hvilested

Hans seierskrans blir rakt oss – vi synker glad på kne 

 

 

En åpnet himmel

 

Av Jørgen Høgetveit

 

En lukket himmel – en blytung natt

med romerhærer og overmakt

med fariseere som lukket til

himmeriks porter og førte dem vill.

 

Da brister himmelens mørke natt

for hyrdene med sin hjord på vakt

og himmelen åpnes i lysets prakt

nå kommer Guds nye salighets pakt.

 

Først ensomme engel – så englehær

et himmelsk budskap kommer så nær

Et fredens budskap om Frelser stor

løftet er født til vår arme jord.

 

Kristus, Herren i David stad  

lovprist av engler med jubelkvad

Han ligger svøpt i et krybberom

gå og se Han – Guds eiendom

 

Æren er Guds i det høyeste skjul

Han skjenker det største i denne jul

Sin egen Sønn som Sin frelsermann

den eneste Gud og vår Frelser Sann

 

Dette er Han som skapte vår jord

alene Han med sitt allmaktens Ord

Han førte ut fra Egyptens land

reddet dem frelst gjennom ild og vann

 

Nå er Han igjen - på vår arme jord

nå som et barn - som Guds salige Ord

Nagler vår skam til det korsets tre

Åpnet er himlen - barnerett – se!

 

Bruk den og be til Din Fader så stor

gå du frimodig på Herren Hans Ord

Skylden er sonet - gjelden betalt

Himlen er åpnet – Jesus mitt alt.

 

      
2.

Be, i denne julen, om at Norges grenser også denne julen blir verget fra fremmede styrker og at landets innbyggere

igjen kunne komme tilbake til den tro som vi synger om i Norges Fedrelandssalme:


Gud signe vårt dyre fedreland

Tekst: Elias Blix (1836-1902)
Melodi: Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842)

Og morgonen rann, og mørkret kvarv,
Som lenge vår lukka skygde.
Du atter oss gav vår fridomsarv
Og honom i trengsla trygde.
Du varna vårt folk og gav oss fred
Og landet med lov me bygde.

Vil Gud ikkje vera byggningsmann,
Me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss Gud så me kan bu
I heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd
til groren ein gong er mogen.

 

 
Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell
til strand
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland lenge i myrker låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.

Og Noreg det ligg vel langt i nord,
Og vetteren varer lenge;
Men ljoset og livet i ditt ord
Det ingen kan setja stenge.
Um fjellet er høgt og dalen trong,
Ditt ord heve då sitt gjenge.

So blømde vårt land i ljos og fred,
Det grodde so grønt i lider,
Men atter seig natt på landet ned
Med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,
Og du lyste opp omsider.   

 

Med ønske om en velsignet julehøytid!

 

 
 Jesu grav er tom!
   
(Klikk på bildet.)