Tennstemplene til AG3 på plass igjen.

Tennstemplene til AG3 på plass igjen?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no29.08.08

 

Russland har begynt å banke på fremmedes lands dører igjen og har truet Polen med atomvåpen. I Svartehavet beskylder de nå Nato for å bygge opp en flåtestyrke, selv om øvelsen skal ha vært varslet siden juni i år.

Og i Norge sitter hjemmevernssoldatene uten en AG3 som fungerer, der tennstemplet er fjernet og sentral-lagret! Kanskje et politisk parti kunne gå til valg bl.a. på at de skulle få på plass tennstemplene umiddelbart etter valget? For det er vel lite sannsynlig at en sosialist regjering vil gjøre et raskt slikt tiltak før det er for sent.

 

Historien er kort:

”Den 6.12.2002 fattet så dette Stortingsflertallet vedtak om montering av kammerlås i alle HV´s våpen. Da dette av økonomiske årsaker ville ta 2-3 år å innføre, vedtok de at alle tennstempel skulle inndras som en straksløsning. Dette ville berøre ca 70 000 HV-soldater.

I brev fra HV-distriktet datert 17.12.2002, fikk hver enkelt HV-soldat ordre om å sende inn tennstemplet i posten til områdesjefen innen 10.1.2003.” (Kilde: Avvæpningen av HV, og tennstempelsaken 2002-2003 – kan også søkes opp i Google.)

 

I tillegg går diskusjonen nå høyt om ikke Norge er så nedrustet at vi bare kan legge ut den røde løperen mot den russiske grensen…

Det er på tide å handle og ruste opp igjen – bedre sent en for sent!

 

”Vil Gud ikkje vera bygningsmann,

Me fåfengt på huset byggja.

Vil Gud ikkje verja by og land,

Kan vaktmann oss ikkje tryggja.

Så vakta oss, Gud, så me kan bu,

i heimen med fred og hyggja.”