Telenor: Børson og Per Gynt i ett?

 

 

 Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no26.05.08

 

Telenor på tvilsomme veier i verden

Da markedskreftene, bunnlinjen og mammon ble opphøyd til livets mål og mening her i landet - brukte Ola Nordmann sin nyrikdom fra oljebrønnene til å gjøre seg stor og fet på verdensmarkedet. Telenor, Statoil og Norsk Hydro som de største og fremste – økte farten på sine samhandlinger med verden. Mange ville selvsagt være venner med de nyrike og naive Børsoner og Gynter som nå gjorde verdensmenn av seg. Man menget seg med totalitære stater uten smålige hensyn samt også dårlig forståelse av hvilken risiko disse staters religion og menneskesyn innebar.

 

Nyhetene forteller: Telenor med underleverandører med barneabeidere ubeskyttet over syrebad i Bangladesh!

”- Vi er sjokkert over det som skjer hos underleverandørene i Bangladesh. Kontrollrutinene har helt klart sviktet,-” sier en.

  - Det som er avdekket er skikkelig alvorlig. Oppfølgingen av underleverandørene har helt klart ikke vært kritisk nok. Dette har vært en skikkelig lærepenge, sier   

    Per Gunnar Salomonsen, konserntillitsvalgt for EL og IT-forbundet i Telenor.

 

Og struktur og administrasjon og råd hadde man ordnet seg med:

”Men nå viser det seg at så å si hele toppledelsen er med i Telenors interne etiske råd – og rådet ledes av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.”

Forøvrig består rådet av representanter for de ansatte og folk som jobber med etikk og samfunnsansvar. Formålet med rådet er å sikre høy grad av etisk bevissthet i Telenor. På Telenors nettsider heter det at ”Det etiske rådet er et selvstendig forum uten beslutningsmyndighet, men som gir anbefalinger til Telenors ledelse. Alle ansatte i Telenor kan rapportere forhold til rådet.” Aftenposten/E24.

 

”– Flaut, sier LO-leder Roar Flåthen om avsløringene om arbeidsforholdene hos Telenors underleverandører i Bangladesh.” Ja, det er jo en relativ forsiktig uttalelse. En undres hva kommentaren ville ha vært om slike forhold ble avdekket for norske arbeidere?

 

Intet nytt under solen

Falkberget som hadde gjennomlevd jobbe- og spekulasjonsårene i mellomkrigstiden, var en stor kristen alvorsmann som skrev dyptloddende og alvorlige bøker. Men en ironisk humørfylt bok skrev han: Bør Børson. Disse jobbefolkene som mistet bakkekontakten for noen pengers skyld – hadde han fått nok av - og kvesset pennen. Min for lengst avdøde mor hadde også opplevd disse tidene med stor observasjonsevne og minte oss guttene om det gamle ordtaket: ”Fint skal det være om hele enden er bar”. Ei ungjente fra Romsdalen som hadde vært i Molde og lært seg finmål i byen – fikk høre noen sannhetsord på kaia i Åndalsnes da den rotekte bondefaren – morbror Trøa – hentet henne med hest og karjol: ”Skal du kjøre med me – må du stryk hatten tå haua dine og tørk kalvskiten tå tungån dine.” Jåleri og manglene bakke- og livskontakt var ikke velkommen i kretser som kjente livet og hva som skulle til for å leve rett og godt med bærekraft.

 

Men annerledes er det i de store globale miljøer – hvor man tydeligvis er de store gutta – ikke så med en Ola Thon – som rusler med sin Bergans meis til sin lille hytte på tross av milliarder. Men han hører til i en annen tid og vel ikke til jet-set miljøet fra Aker-brygge?

I de store kretser - bl.a. i Telenor – samarbeider man med totalitære stater som Russland, Statoil i Iran osv. på jakt etter penger og innflytelse – tilsynelatende uten smålige hensyn.

 

Man får dele skylden

Nå skal man ikke belaste de store selskapene alene - for vi har et politisk miljø – som heller ikke synes å ha moralsk gangsyn (moral synes bedre enn etikk som man smykker seg med) – for de ”rød-grønne” pøser på med penger til Hamas og andre opprørere – et samarbeid som ikke engang de fleste europeiske stater ville være med på. Og før det gjorde man seg til av Osloavtalen – og samarbeidet med Arafat – den ledende verdensterrorist. Han som er årsaken til at flyterminaler og kaianlegg må mures inne med stadig større sikkerhetsbarrierer. M.a.o. har de politiske signalene fra toppledelsen av det folkestyrte Norge – ikke vært gode – men absolutt farlige for hele landet etter min mening.

 

Flinke er man selvsagt – men det å være skolelys etc. er ikke nok! Derfor har man også ”etiske råd” må vite – hvor store deler av toppledelsen sitter (se over) – uten at det synes å hjelpe særlig mye. Så vidt en kan forstå, trenger både politisk- og næringslivsledelse en skikkelig gjennomgang av folk med solid forankring i norsk Grunnlov og kristenrett. Da ville vi komme oss inn på sikker grunn igjen med hele nasjonen. Dette utvikler seg i alle fall i forferdelig gal retning.