TV2 fronter kampen mot miljø og menneskerettigheter!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no17.12.08

 

TV2 bruker sitt ”gode navn og rykte” til å destabilisere både kampen for miljøet og kampen for menneskerettene. Mer negativt kan ikke en TV-kanal opptre.

Begrunnelsen for dette er kort:

TV2 benytter en avdanket komiker, Otto Jespersen, til å spre propaganda mot jødene som rase og mot nasjonen Israel. Og hva oppnår man da?

1. TV-kanalen rakker ned på et av de land i verden som har den beste kompetansen på hvordan man bekjemper ørkenspredningen. Israel har bevist i sitt land hvordan slik ørkengjenreisning kan gjøres! Israel har også svært mange landbrukseksperter verden over som prøver å bidra med kompetanse til økologisk skakk kjørte nasjoner, også muslimske nasjoner! TV2 velger altså å prøve og være med på å bidra til å utrydde jødene med sin djevelske innsats ved hjelp av nevnte person.

2. ”Vesten” har sin ideologiske basis i arven fra Jerusalem – denne vil rammes hardt om man støtter dem som ønsker jødene på havet. Dvs basisen rammes ikke – men utspredelsen av arven til velsignelse og nytte for alle nasjoner kan rammes. Det er altså selve fundamentet for menneskerettighetene som nå TV2 fronter et angrep på gjennom sitt jødehat.

Hvorfor ser det ut til at TV2 fronter mye av det samme syn på jødene som Adolf Hitler gjorde – bare praksis mangler? Jeg trodde nynazisme var noe nordmenn og journalister var imot?