Stortingets 11. juni – fandens fødselsdag

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no09.06.08


Det norske Storting skal den 11. juni ha loven om det store opprører mot Gud som skaper og vår norske Grunnlov opp i Stortinget. Fra før har man opphøyet en rekke folkesynder til lover – og mange av dem strir mot alle sunn fornuft med bærekraft og selvsagt Grunnloven og dens basis: Sinailoven. Loven som nå skal opp er Ny ekteskapslov som likestiller kjønnene i et ”nytt kjønnsrollemønster”. Og dette skal de lage til lov ved et flertallsvedtak på selve Fandens dag den 11. juni!!  Fra Wikipedia, den frie encyklopedi henter vi følgende opplysninger:

Fandens fødselsdag er en betegnelse på de danske og norske merkedagene 11. juni og 11. desember. Det ble i 1656 bestemt at disse datoene skulle være termindager for betaling av renter og avdrag.[1] Første skriftlige omtale med navnet «fandens fødselsdag» er fra 1888.”

(Og Wikipedia skriver om datoen 11. juni: ” I følge gammel overtro er denne dagen fandens fødselsdag.”)

 

Dette skjer selvsagt innenfor en ramme av en sterk frafallsutvikling i Norge – hvor det meste av kirke og organisasjoner har trukket seg fra å være ”sannhetens støtte og grunnvoll” som er søylene under en rettferdig stat med den rette frihet og orden. Ut fra en klar marxistisk tankebygning likestiller man det meste som kjønn og religioner m.m. og sikrer seg mot sann og sunn tale og undervisning ved antidiskrimineringslover. Sannheten er farlig for den kan sope til side det meste av løgnens onde konstruksjoner som man for eks. så det da Elias ryddet opp på Karmel og mange andre hendinger i Bibelen og i vår nyer historie. Det er nå det underlige med SANNHETEN at den har aldri latt seg tatt livet av for den er av Gud – og Han ligger utenfor rekkevidden for disse folkene – selv om de raser mot Ham ettersom de mer og mer kommer i den ondes klør i sin dans rundt avgudene og gullkalven.

 

Historien har mange underlige minnelser som da helsedirektør Karl Evang fremmet Norges første fosterdrapslov for Det norske Storting den 9.april 1940. Det har skriftlig dokumentasjon i boken til S. Steinsvik. Som vel de fleste nå vet ble dette Norges store ulykkesdag og begynnelsen på 2. verdenskrig i Norge med fem års lidelse. Den kjente forkynneren Ludvig Hope sa: ”Noe er me og kome under domen – og eg trur straffa vert hard og lang” (Kyrkja i storm.)

 

Den 11. september skjedde en annen skjellsettende episode i verdenshistorien ved at Dobbelttårnet i USA ble knust og endret verdenshistorien gang. Mange hevdet at satans bilde viste seg i røyken etter disse forferdelige eksplosjonene. Vi har det enda liggende på internett.

Nå våger altså Det norske Storting seg inn i slike historiske situasjoner med uhyggelige vedtak - som med eller uten deres viten – evnt. blir fattet på selve Fandens gebursdag! Ikke noe rart at filosofen Nina Karin Monsen i Aftenpostens kronikk 7. juni skriver om denne loven: ”Historiens demon”, og fortsetter i ingressen: ”Folks samliv er et sant kaos. Nå skal kaos bli lov, demonens idealsamfunn”.