Stein Henriksen med:
Glossar til 1. - 4. Mosebok


Svein Villy Sandnes i Norge IDag intervjuer Jørgen Høgetveit – mars 2008

 

- Den pensjonerte prosten Stein Henriksen fra Lindesnes er nå ferdig med en glossar for 1.- 4. Mosebok. Disse er trykt og Josvaboken ferdigskrevet. Han skriver nå på Dommerne. Det betyr at folk gjennom glossaren kan gå direkte til grunnteksten for å se hva som står på aktuelle steder i Bibelen.  Det sier sekretær Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF).

Høgetveit viser til at en glossar er en oversettelse hvor man skriver de hebraiske ordene til venstre og oversettelsen med en del grammatikalske opplysninger til høyre. Da kan man lese skriften selv direkte fra grunnteksten. Og i tilfelle det er flere forklaringer på det samme ordet, har Henriksen markert med understrekning den forståelsen han mener er den riktige.

- 1. Mosebok er utgitt som en bok. Det samme er også 2. Mosebok, mens 3. og 4. Mosebok er en bok, og 5. Mosebok er en bok. Dette betyr at interesserte
som vil sette seg grundig inn i disse delene av Bibelen, kan henvende seg til Akademiet for Kristen Folkeopplysning og få kjøpt aktuelle bøker, sier Høgetveit. Kjøper man alle M.b. samlet, gir vi rabatt og spesielt til studenter. Vi har også fått god omtale i Kristelig Dagblad i Danmark - så vi håper glossaren vil bli godt solgt i hele Norden.

Høgetveit viser til at den 85 år gamle Stein Henriksen nå fortsetter med å skrive to til fire datasider hver dag, slik at det kommer ikke til å ta lang tid før store deler av G.T. er klar som glossar.

 

Imponerende
Høgetveit legger ikke skjul på at han er imponert over det den pensjonerte prosten har gjort og fremdeles makter. Det er jo et storverk ved siden av gjerningen som prest og prost i mange år.

- Det er et sted mellom 25 og 30 år siden Henriksen begynte med dette arbeidet som går ut på å lage glossar på hele G.T.. Han brukte ca 20 år på arbeidet. Han har i ledige stunder opp gjennom livet arbeidet med denne glossaren, noe som er blitt til et ca 7 500 sider sirlig håndskrevet manus. Det Henriksen nå gjør, er å overføre det hele til data og skriver det ut slik at vi i AKF/Krossen Media kan trykke det. Det er et kjempearbeid som er utført og kan bli til stor hjelp for kristenfolket.

- Hvorfor er denne glossaren så viktig?
- Den er viktig av flere grunner. Det er mange kristne som kan ha interesse av å gå tilbake til grunnteksten for å finne ut hva som virkelig står i Bibelen. Vi lever i frafallets og forvirringens tid med mange og mange slags bibeloversettelser. Da er det godt å ha glossaren, den engelske King James av 1611 og gamle norske oversettelser så man kan være sikker på at man får tak i den rette lære som Jesus og apostlene la slik vekt på.
Det alvorligste er at dersom selve Bibelen blir feil oversatt, vil folket bli ført vill, noe som får konsekvenser for tid og evighet, sier Høgetveit.

Det kan også være personer som studerer teologi som ønsker å finne fram til innholdet i grunnteksten på en enklere måte enn å gå via fremmedspråklige glossarer o.a., sier Høgetveit. Vi har allerede hatt henvendelse fra studentgruppen, sier Høgetveit og fortsetter:

Viktig livsverk
- Hvordan ser du på dette storverket?
- Det er imponerende. For det første har han - som nevnt - skrevet dette på fritiden ved siden av sin prestegjerning. Og for det andre holder han jevnt tempo på skrivingen på data og utgir alt dette nå i sin alderdom. Henriksen sier det slik - at dersom Gud vil at jeg skal utgi denne glossaren i sin helhet, så vil han holde meg i live til jeg er ferdig med arbeidet, forteller Høgetveit og fortsetter:

- Det er mange opp gjennom historien som har laget storverk og som først mange generasjoner etter sin død, har fått en riktig bedømmelse av sitt fremsynte arbeid - som kanskje få forstod rekkevidden av mens det ble utført. Jeg tror at det kan bli på samme måte med Stein Henriksen og hans verk. Slik avkristningen i Norge nå utvikler seg, vil dette arbeidet til Stein Henriksen bli viktigere og viktigere. Og jeg ser ikke bort fra at glossaren kan bli et verk av stor betydning for det norske kristenfolk i generasjoner som kommer - om Gud gir tid. Og så har vi nylig fått gode ordbøker og en gramatikk som vil være til stor hjelp for de som studerer GT
fra grunnteksten. De er omtalt i forordet til glossaren.

- Interesserte må gjerne nå ta kontakt med oss i Akademiet for Kristen Folkeopplysning/ Krossen Media på Evje i Aust Agder - for å få kjøpt de aktuelle glossarene fra Bibelen som nå er ferdiglaget. Vi har øyeblikkelig klar også 5. Mosebok - og om ikke lenge vil Josva og Dommerne komme, sier Jørgen Høgetveit.