Skilsmisser og vold

 

 

 
Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no29.09.08 

 

Vold er sterkt stigende i landet vårt. Fra å være en fredelig plett i en urolig verden – hører vi nå daglig om vold at mange slag, ofte med uhygge og død til følge. Volden kan selvsagt ha mange årsaker, men det er klart av det er følelser i opprør som ikke kontrolleres og mesteres. Man blir blant annet forblindet av hat

– og vet ikke til slutt hva man gjør. Ofte husker en ikke en gang at man har slått, knivstukket og drept.

 

Profetene levde også i et frafallssamfunn med stigende urett og vold. Profeten Malakias skriver om den økende og livstruende volden i kapittel 2. Her kobler han prestenes svik mot Ordet og himmelen til hvilke konsekvenser det direkte får på den mest fundamentale relasjon i livet: ekteskapet mellom èn kvinne og èn mann.

Vi leser fra sammendraget i begynnelsen av kapitelet: ”Profeten refser prestene fordi de har veket av fra sine fedres ustraffelige ferd og fra den pakt Herren gjorde med Levi, og truer dem med hård straff hvis de ikke vender om og gir Herrens navn ære, 1-9; han forkynner også Herrens straff over dem som forskyter sine israelittiske hustruer og tar hedenske kvinner til ekte, 10-16, og refser dem som skylder Gud for urettferdighet og spør efter Guds dom, 17. ”

 

Så fortsetter Bibelen: ”Den pakt jeg hadde med ham, lovte ham liv og lykke; det gav jeg ham forat han skulde frykte mig, og han fryktet mig og var forferdet for mitt navn. 6 Sannhets lov var i hans munn, og urett blev ikke funnet på hans leber; i fred og ærlighet vandret han med mig, og mange omvendte han fra misgjerning. 7 For en prests leber skal holde fast ved kunnskap, og lov skal hentes fra hans munn; for han er Herrens, hærskarenes Guds sendebud. 8 Men I har veket av fra veien og har fått mange til å støte an mot loven; I har fordervet Levi-pakten, sier Herren, hærskarenes Gud.”

 

Fordi hyrdene – presteskapet brøt pakten og ikke holdt fast ved Gudskunnskap og loven som Guds sendebud - kom dommen: forakt for dem, og mennene gled

ut i skilsmisser og ulovlige ekteskap med kvinner som tilba fremmede guder. Deres egne utstøtte kvinner utøste sine tårer og smerte over troløsheten ved Herrens alter. Fedrenes pakt var brutt – den som lovet og ga dem ”liv og lykke.”

Men de skjønner ikke og vil eller kan ikke skjønne hvorfor det går galt etter hvert. De sier: ”Hvorfor? Fordi Herren har vært vidne mellem dig og din ungdoms hustru, som du har vært troløs mot, enda hun er din ektemake og din hustru som du har inngått pakt med.15 Men har ikke en* gjort det og er enda blitt i live? Men hvad gjorde denne ene? Han vilde opnå den ætt Gud hadde lovt ham**; men I skal ta vare på eders liv, og mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs! 16 For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud; en dekker derved sitt klædebon med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta da vare på eders liv og vær ikke troløse! 17 I har trettet Herren med eders ord, og I sier: Hvorledes har vi trettet ham? Ved å si: Hver den som gjør ondt, er god i Herrens øine, og i sådanne har han velbehag, eller: Hvor er Gud, han som dømmer?”

Han sier nøyaktig det samme som teologen Jørgen Glenthøj sa mange år senere når han studerte nasjonal-sosialistenes ødeleggelse av hjem og familie:

Han påpeker at å bryte ekteskapspakten er direkte livstruende både for kvinne og mann og ikke minst barna, noe en kan registrere i stigende grad også her i Norge. Nøyaktig som profeten skildrer det – så stiger den livstruende volden ved voldtekter og sjalusidrap osv. osv. ut av paktstroløsheten.

 

Denne profeten avslutter GT. Der taler han om den store dommens dag – som skal bli aldeles forferdelig – for nå skal overmotet og troløsheten knekkes. Dommen er så kraftig at ”den ikke levner dem rot eller gren.” 

Men så fortsetter han med nettopp hva som skal skje innenfor denne helt fundamentale relasjonen som familien er - for de som frykter Herren: ”

2 Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger; og I skal gå ut og hoppe som gjøkalver, 3 og I skal trå ned de ugudelige, for de skal være som aske under eders fotsåler, på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud. 4 Kom i hu Mose, min tjeners lov, som jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud! 5 Se, jeg sender eder Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige; 6 og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.”    Her er legedom til liv og lykke for den enkelte – men også for hele landet.

Da skjønner en enda bedre hvilken uhyggelig vei Det norske Storting har begitt seg inn på med sine mange u-lover fra rasering av ”evangelisk-luthersk” bekjennelse til oppløsning av ekteskapet og innføring av perversiteter som Bibelen fordømmer på det sterkeste.