Prøveballong fra Trond Giskes menn?

 

Relatert stoff:

Den svarte våren.

 
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no17.06.08

 

For den som husker noen uker tilbake i tid så ble nordmenn til del det aller første offisielle angrepet på det norske flagg – flagget med det korsmerkede merke i sin midte og deler dette kors med alle de skandinaviske flagg. Norges Fotballforbund presenterte nye landslagsdrakter for norsk fotball der flagget var fjernet fra brystet og forvist til ryggen og dragen tok flaggets plass.

Var det tilfeldig at det var i Norges Fotballforbund dette skjedde, hvilket særforbund som styres av Idrettstinget hvilket har visse pengeinteresser i kontakten med Kirke- og Kulturdepartementet som styres av Trond Giske? Tippemidlene er en del av dette der 50 % går til idrettsformål og 50 % til kulturformål, men departementet har mye mer midler en som så for fordeling, omkring 4,9 milliarder til kulturdelen av budsjettet. Det tenkes kanskje også at en slik regjering bør man holde seg inne med???

 

Etter at mediebråket hadde begynt mot de nye draktene til Norges Fotballforbund uttalte Trond Giske: ”-Klokt med flagg.” og han var glad for at flagget skal tilbake på landslagsdrakten. Giske har selv, mens bråket pågikk, snakket med Norges Fotballsforbunds leder og i følge Aftenposten har Giske imidlertid forståelse for forbundets argument om å ha et kopibeskyttet produkt, men mener dette lar seg kombinere med flagget.

 

Det er flere som har ventet på hvordan angrepet på Det Norske Flagg ville starte – for flagget passer ikke inn i det offisielle nye marxistiske Norge – et Norge der korsmerket sees på som verre en å tjene den Onde selv - nå kom angrepet altså på en meget intrikat måte. Dokumentasjonen på at et demokrati ikke kan bestå uten et fundament basert på korsmerket (godt dokumentert verden over) – vil man ikke ta innover seg.

 

Skal vi tro Trond Giske når han sier ”-Klokt med flagg”. Ja, klokt er det nok i den forstand at man her nok kjente på behovet for en rettrett fordi store deler av Norge ikke likte at flagget ble forvist til baksiden. Men Giske har jo frontet et sterkt angrep på Grunnloven og spesielt § 2 der korset er helt sentralt i og med at det står at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.” Dette avspeiles i den norske nasjonens flagg! Det fortelles også at Giske etter et debattprogram med en kristen mann, som nevnte Jesu oppstandelse, sprang som en hjort bortover gangen. Jesu allmakt er nok ikke akkurat det som Kirke departementet forfekter høyest om dagen.

 

Prøveballongen nødlandet og man driver nå og reorganiserer seg? Det er Grunnlovsjubileum i 2014 – og en antar at korset innen da blir prøvd fjernet!

Et samlet Storting inkl KrF har gjort et vedtak som underminerer hele Grunnlovens fundament i og med ”stat-kirke” forliket. ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.” – skal fjernes og inn skal ”kristendom og humanisme”. Men flagget vårt er korsmerket og der er det altså Jesus alene som troner ved det tomme kors – humanismen hører menneskesfæren til, men fra mennesket kommer intet godt. Derfor er det menneskets natur som kommer til uttrykk når korset skal fjernes av Det Norske Flagg. Vi ber om at det norske folk ikke lar seg lure inn i totalitære tider enda en gang!