Oversettelse av Salme 23 - og Ordet ”dødsskyggens dal”


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.10.08

 

Fra Danmark har vi fått oversendt denne omtalen av oversettelsen i den nye danske Bibel:


”I bibeloversættelsen fra 1992 er udtrykket: "dødsskyggens dal" forsvundet fra Salme 23 og erstattet af ordene: "skumle kløfter". Det er en mere ordret oversættelse, så det kan man ikke bebrejde oversætterne.

Tidligere oversættere kunne have gjort det samme, men valgte: dødsskyggens dal, som dækkede, hvad de forstod ved de skumle kløfter, den enkelte af os skal igennem til sidst. Hvor har de ord været til hjælp og trøst for mange!”

Man har til stadighet et våket øye på hva som kommer av nye oversettelser. Stort sett er de mindre bibeltro enn de gamle som oftest holdt seg til ord for ord (konkordant) oversettelse og ikke en ideomatisk – mer meningsoversettelse, som man kanskje ser her. Det er mer enn tvilsomt at ”skumle kløfter” er en rett oversettelse. La oss se på andre kilder:

De gamle oversettelser holder seg til ”dødsskyggens dal”.
Kanskje den mest teksttro oversettelse i Europa; King James sier i v. 4: ”Yea, though I walk throug the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.”
Lutherbibelen er ikke så riktig ved å si “I en mørk dal” Her er døden blitt borte – og det er kanskje herifra den danske Bibelen har fått ideen til ”skumle kløfter”

Og går man enda dypere ned i materien til de hebraiske ordene så står det ordrett oversatt:
”dødsskyggens dal”.
I hebraisk/norsk ordbok lyder oversettelsen: ”dødsskyggens dal” og i Septuaginta står det: ”dødens skygge”.

Det er sant at disse Ordene i Salme 23 har trøstet mange som selv har møtt døden og som har måttet være med sine hvor dødsskyggene kastet sine mørke dødsskygger over livet. Det er tunge tider – ja, de aller tyngst – den siste fiende. Og da er det uhyre trøstefullt å vite at også, og nettopp i de områder av livet hvor døden kaster skygger – skal jeg slippe å frykte for noe ondt, for Han er med meg. Det betyr noe langt mer enn bare å ha trøst i ”skumle kløfter”.

 

Vi har også en ny oversettelse i Norsk Bibel-88 i Filipenserbrevet som ikke synes god.

Det står i kp. 4,5: ”Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær.”

Og ordet ”saktmodig” er oversatt med ”mild”.

Det er etter min mening et altfor flatt og lite meningsbærende uttrykk i forhold det Bibelen vil fortelle oss.

Mild forklarer ikke handling, den rette holdningen slike mennesker har. Øyvind Andersen sier i en andakt at saktmodig viser tilbake til Salme 37 og bl.a. dette kjerneord: ”Sett din vei i Herrens hånd og stol på Ham, Han skal gjøre det.”

Å være sakt-modig dreier seg altså ikke om noen menneskelig mildhet eller snillhet (selv om det vises ved saktmodighet) – men et sakte sinn – som tror og ikke haster – som Skriften sier det. Det dreier seg altså om en som når han møter vansker og motgang tar det med ro fordi han setter sin lit til Gud og overlater sin sak til han.

Vi finner ordet saktmodig igjen en rekke steder i Salmene og de peker mot den samme mening – altså at Herren får overlatt saken og tar seg av den.

I King James står det: ”Let your moderation be known onto all men. The Lord is at hand.” Ytterligere oversettelser av saktmodig - kommer vi evt. tilbake til.