Oslo en sump?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.08.08 

 

Samtidig bringer media to interessante og betegnende opplysninger om situasjonen i Oslo, vår hovedstad. Den ene er fra NRK og den andre fra Norge IDag.

Den første forteller at svenske turister sender brev til Oslo by om at de finner Carl Johans gate lite hyggelig for turister p.g.a. åpenlys omsetning av stoff, prostituerte og tiggere som nå dominerer hovedgaten i hovedstaden. De er plagsomme for folk, spesielt familier og turister som kommer og vil besøke Oslo. Det er byråd La (H.) som det refereres til i nyhetene. Så vidt vi vet er han homofil. Vi kjenner ikke positivt til om han også er humanetikere, men de begynner å bli ganske dominerende i det politiske miljøet i Oslo. La beklager seg over at kommunen ikke har makt til å rydde opp. De har flere ganger henvendt seg til politiet – men de kan ikke gjøre noe for de har ikke lovhjemmel til det, hevder de. Til det repliserer justisminister Storberget at det var Høyre som liberaliserte lovgivningen på deler av dette saksområdet. Nå mener han tydeligvis at de selv får rydde opp i sin ekstreme liberalitet – som ligger lang unna det gamle verdikonservative H. vi hadde for 20-30 år siden. Det har han utvilsomt rett i.

H kjørte utfor verdimessig da de ”privatiserte” holdningen til fosterdrapet i sine rekke – og stilte de folkevalgte fritt. Så vidt vi husker mente også tildeligere formann i H. Five, at fosterdrapsloven var noe av det beste som hun hadde vært med på i politikken. Da i de tider meldte katolikken L. R. Langslet seg ut av H. Nå kommer konsekvensene av denne fornektelsen av Skaperen og LIVET – og forfallet blir etter hvert umulig kontrollere. Man må leve i sin egen sump – og verden der ute tar avstand og klager. Selv blir stortingsrepresentanter angrepet og slått ned på åpen gate i Oslo sentrum! For en del måneder siden var to tyskere her som skrev og fotograferte for en tysk reisehåndbok. Også de syntes Oslo var blitt ille.

 

Så kommer den andre opplysningen. Norge I Dag net skriver: ”Kristne kan nektes adgang til rådhuset”. I dag avgjøres det om Oslo Rådhus i framtiden vil bli stengt for kristne. Forretningsutvalget med ordfører Fabian Stang i spissen vil sannsynligvis vedta nye retningslinjer som vil gi frikort til Humanetisk Forbund men nekte alle andre religiøse grupper adgang. - Dette er en prinsippløs og diskriminerende forskjellsbehandling som ikke må forbigås i stillhet, sier TV2 -pastor Egil Svartdahl i en pressemelding.
I de nye retningslinjene som skal opp til avstemning kl 14.00 i dag nevnes det blant annet at Rådhuset i framtiden vil kunne bli benyttet til utdelingen av Nobels Fredspris, navnedager og borgelig konfirmasjon, men stenges for politisk eller religiøst bruk.
- Jeg trodde politikerne stod overfor to valg. Enten å prinsipielt likebehandle søknader fra alle tros- og livssynssamfunn eller å stenge døren for alle. I stedet har politikerne klart å ramle ned på et vedtak som gir Humanetisk Forbund enerett på bruken av Oslos storstue. Dette er pinlig, sier Svartdahl til Norge IDAG

Syltynn begrunnelse
- Humanetisk Forbund er registret som et tros- og livssynssamfunn. Det har tydeligvis ikke politikerne fått med seg. Borgelig konfirmasjon og navnedager er bare erstatninger for våre religiøse markeringer. I praksis vil det nye vedtaket si at hvis man feirer konfirmasjon og nevner Gud er det religiøst, men hvis man ikke nevner Gud har det ingen religiøs eller politisk tilknytning. Det er bare flisespikkeri, poengterer Svartdahl.”

At disse kreftene skal skjønne sammenhengen mellom deres eget livssyn og liberale politiske praksis og utviklingen av Oslo til en sump, er kanskje for mye forlangt? Men det skal de vite at det er færre og færre av landets egen befolkning og tydeligvis folk i utlandet – som ønsker å besøke hovedstaden som skulle være til glede og nytte for hele landet. Mange skammer seg over byen - og mener at Vestlandet bør fortsette sine tanker om en viss politisk fristilling fra Østlandsområdet og gi Bergen en større status som det norske folk kan samle seg om. Det er jo Vestlandet som med sin befolkning suverent dominerer verdiskaping i og eksporten fra Norge.