Ny snegleart truer Norge

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa09.07.08 (oppdatert 25.07.08)

Vi er dumme vi her i Norge. Rød skogssnegl er oppdaget ved to hytter i Selbu, i Sør-Trøndelag og Rød skogssnegl har ikke vært registrert her i landet siden 1800-tallet.
I en NTB melding 09.07.08 skrives det: ”– Det beste er om forekomsten bekjempes, for vi trenger ikke flere fremmede arter her til lands, og vi ønsker ikke å risikere noe, sier Øystein Størkersen ved Direktoratet for naturforvaltning til avisen.” (…) ”Størkersen legger mye av skylden for at nye arter finner veien til Norge på planteimport og de store hagesenterkjedene. – Dette handler ikke bare om sjeldne snegler, men at hundrevis av insekter følger med hver eneste container som kommer til landet. Planteimporten er enorm, og nesten alt som selges i Norge kommer fra Danmark og Nederland, sier han til Nationen.” (Bioforsk presiserer: ” I motsetning til iberiaskogsneglen ser den røde skogsneglen ikke ut til å skape noen problemer i vårt naboland. Den har et betydelig lavere spredningspotensiale og regnes ikke som et skadedyr. Arten opptrer ikke invasjonspreget og den er ikke aggressiv overfor andre arter. Tvert imot kan det se ut som den røde skogsneglen oppfører seg omtrent på samme måte som svart skogsnegl gjør her i landet.” (…) ” - Dersom myndighetene ønsker en umiddelbar utryddelse av rød skogsnegl i Norge må det være fordi man ser på den som en introdusert art. Det er pr. idag ingen grunn til å tro at vi skal få en gjentagelse av de problemene som kom i kjølvannet av iberiaskogsneglens introduksjon her i landet.”)

Vi nordmenn importerer mye fra utlandet, men langt mer en det vi strengt talt trenger. Billig luksus koster og det koster både mht økt import av bakterier, virus og andre skadegjørere. Alt skal være billig og vi ønsker å vasse i varer for penger har vi nok av, men kunnskap koblet til visdom er blitt mangelvare.

Har integreringen til Europa og resten av verden kommet så langt at vi ikke evner å snu? Har vi mistet evnen til å handle? En kan stille seg slike spørsmål når en ser på denne galskapen som nå brer om seg.
I Danmark dør det årlig 35 mennesker pga salmonella infisert kjøtt som selges og et langt større antall blir sjuke – men nordmenn reiser i tusentall til Danmark for å kjøpe kjøtt. Hvor er det blitt av folkeopplysningsarbeidet? Når så du sist for eksempel en kostholdssirkel når du var på butikken, satt på bussen eller var med barna på skolen? Nei, kunnskapen skal bli stor inn i mot endetiden står det i Bibelen, men kjærligheten skal bli kald – det stemmer bra med at kunnskapen frikobles fra visdommen som styres av kjærligheten.