Norge råtner på rot

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa02.07.08

 

Så vidt en kan se av Offisielt fra statsråd 27. juni 2008 (*) sanksjonerte kong Harald ”Ny ekteskapslov”. Det har vært bort i mot helt taust om denne sanksjonen i etterkant. U-loven skal formelt tre i kraft 1. januar 2009.

 

Det er en Ond åndsmakt som herjer Norge for tiden, men det er ingen unnskyldning for det som nå er gjort vedtak om i den norske regjering.

 

De som ber til den treenige Gud skal fortsette med det! Så får vi se hva Herren selv vil gjøre med Norge. Herren selv sitt råd vil intet statsråd kunne overprøve! Sannhet og Rett vil seire.

 

 

* (Offisielt fra statsråd 27. juni: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/offstatsraad/2008/offisietl-fra-statsrad-27-juni-2008-.html?id=519904)