Norge begår langsomt selvmord!


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-avisa.no27.11.08

 
Dagsavisen skriver den 26.11.08 følgende i en ingress:
”Antisemittismen vokser i Norge, og Norge er det eneste landet som demoniserer Israel i en slik grad, hevder forfatteren Manfred Gerstenfeld. I går ble en egen konferanse om temaet avholdt i Jerusalem.” Og de fortsetter: ”Aldri tidligere har akademikere i Israel kommet sammen til en konferanse for å diskutere noe så uvanlig: Antisemittisme i akkurat Norge og Sverige. Men i går skjedde det i Jerusalem.”

 

Det var i alt 65 akademikere, diplomater m.fl. som var samlet ved Jerusalem Center for Public Affairs. Anklagene fra podiet skal ha vært særdeles alvorlige. Og de var innom blant annet forfatter Jostein Gaarders famøse innlegg i Aftenposten under Den andre Libanonkrigen.

Leder av konferansen Dr. Manfred Gerstenfeld, hevdet at Israel i norske medier til de grader blir kritisert og skjelt ut ”som om staten skulle være representanten for ondskapen”, derimot blir andre land som virkelig skulle fått unngjelde knapt gitt lignende oppmerksomhet av media. Til Dagsavisen sier Gerstenfeld: ”– Jeg har aldri sett et slikt fenomen, kun i Norge, akkurat Norge, blir Israel til de grader utpekt som denne unike slemmingen, sier Gerstenfeld til Dagsavisen.”

 

Oslo-avtalen (avtalen ble visstnok fremforhandlet i Sarpsborg) markerte et dramatisk brudd i norsk sammenheng mht norsk Midtøsten politikk. Oslo-avtalen er i sum et forsøk på å svekke staten Israel slik at den ikke lenger kan forsvare seg selv – jødene får terrorismen helt inn på dørterskelen og verden applauderer.

 

Arven fra Jerusalem har skaffet verden Bibelen med dens lovgivning og fundament for menneskeverdet som danner basis for alle Sanne menneskerettigheter. Og ikke minst har Bokens folk tatt vare på Guds Ord og det var i det landet Jesus ble født, vokste opp og døde for alle menneskers synd – med den mulighet som der ligger i Frelsen fra Fortapelsen!

Israel er også et svært godt eksempel på en riktig forståelse av økologien som preger Skaperverket – jødene har verdens beste fagfolk på å restaurere ørkenlandskaper som dekker over 20 % av jordens overfalte og som er en nøkkel til å gjenreise verdens økologi! Les bare Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur. Verden begår altså et langsomt selvmord om Israel nå ikke bringes inn i kampen for skogreisningen i verden!

 

Hvorfor da norsk UD (bl.a. UDs sjef Støre, som har utgitt en bok som omtaler jødene i Hebron svært negativt) med flere her i Norge systematisk støtter med penger og på andre måter heier dem frem som har Israel som sitt fremste mål å utslette kan en undre seg over. Og samarbeidet er jo ikke med hvem som helst – det er bl.a. folk som har klare forbindelser historisk til nasjonal-sosialismen og som fremdeles har en kamp MOT ekte menneskeretter som sitt fremste mål. (jmfr UDs mottakelse av Hamas i mai 2006 nærmest på rød løper (se Verdensterrorismen besøker Norge) og Kjell Magne Bondeviks mange treff med Irans diktator) Og så vidt jeg husker har også nåværende Stortingspresident, Thorbjørn Jagland, en lite god historie i sin tid i AUF mht Israel. Jagland skal også i sin tid, i nattens mulm og mørke, ha sneket seg over Libanongrensen til et ulovelig møte med Arafat. Alt stemmer veldig godt overens med deres ideologi – som nå også deles av K J Bondevik.

Det er i hvert fall sikkert at Norge er i ferd med å begå et langsomt selvmord! Og grunnen til det er at Gud Fader i det høye nok ikke ønsker å sitte svært mye lenger å se på en nasjon som både ødelegger klimaet med sin store oljeproduksjon og samtidig så aktivt støtter antisemittismen og altså er en av verstingene i verdens målestokk mot jødene! Guds eiendomsfolk lar Gud ikke i stikken – selv om de plages mye av sine naboer og også av Norge!