Navnet Jesus og Otto Jespersen

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no15.12.08

 

Norges navn internasjonalt mht nasjonens profilerte offentlige syn på jødene begynner å bli synonymt med nynazistisk opptreden. Det er hatefulle uttalelser mot jøden som jøde, det er desinformasjon (bl.a. lisens betalt) om Midtøsten konflikten som går ut over jøden som jøde og det er et hat mot Det Gamle og Nye Testamentets Gud, nettopp fordi Gud er Israels garantist og vår alles garantist mot selve Djevelen og dermed all djevelskap.

 

Nå leker Norge som nasjon med Djevelens ild og vil selvsagt brenne seg kraftig – når Gud tillater det – om kanskje ikke så lenge. Da nytter det ikke å komme etterpå og hevde at det ”bare var for moro” slik små barn gjør det. I dag er det vel bare et ord som er fullt ut dekkende for den jødehets som pågår og det er ordet besettelse, besettelse fordi det brukes store resurser for å sverte Israel og jøden og det gjøres på en svært effektiv måte som kun kan være redigert fra Avgrunnen! Fra en avgrunn mange av dem som sprer løgnen om jøden sier ikke finnes, men så har de selv blitt en del av Hans propagandaapparat. Og Djevelenes mål er kun dette ene å hindre Jesus tilbakekomst til Jerusalem og Oljeberget, slik han en gang for 2000 år siden forlot Oljeberget. Og derfor må jøden og jødestaten bort – slik at Guds plan ikke kan fullføres. Hvem snakker om et tilfeldig spill mht jødehets også her i Norge? Husk også på at det ikke er lenge siden Stoltenbergs regjering tok i mot noen av verdens ledende terrorister i Norges Utenriksdepartement (Hamas 13. mai 2006, les Verdensterrorismen besøker Norge ) – og husk Støres nylig utgitte bok med jødehat i – Støre som selv var nær ved å bli tatt livet av i Afghanistan for få måneder siden, nettopp av jødenes og den vestlige sivilisasjons verste fiender.

13. desember 08 ble det publisert en artikkel i The Jerusalem Post med tittelen ”Norway - a paradigm for anti-Semitism”, den var skrevet av Manfred Gerstenfeld, Jerusalem Center for Public Affairs (Kilde: http://tinyurl.com/633rw8). Manfred Gerstenfeld skriver bl.a.: “Anti-Israelism has been built up systematically in Norway by trade unions, media, some prominent Christians and politicians. The demonization is classic: major media report negative things about Israel while obfuscating or omitting Palestinian suicide attacks or declared genocidal intentions. The main counterforce is a small group of Christian friends.”
Han skriver altså om en systematikk og det er den Otto Jespersen er en del av og som TV2 da fronter i disse dager.
Otto Jespersen uttaler også at det var jødene som drepte Jesus – men her har han ingen dokumentasjon å komme med. Men realiteten er at det var også for Otto Jespersen Jesus døde, men det tror jeg Jespersen ikke liker å tenke alvorlig over? Men ofte er det ”de verste av de verste” som er nærmest å bli omvendt til Kristus! De som drap Jesus var menneskeheten, deg og meg, effektuert av romerne.

Manfred Gerstenfeld skriver altså: “The main counterforce is a small group of Christian friends.” og det er med grunnlag i Bibelens Ord disse venner av Kristus utgjør en motstansbevegelse. Men også disse er den norske stat på jakt etter med domstolene og pengesekken. Er det fremdeles noen som lurer på hvorfor Djevelen kun er kjent som tyven: ”Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge;” som du kan lese det i Johannes Evangeliet 10.10.
Kristus ”
er kommet for å gi liv og overflod” og Han har sagt at ”den ydmyke gir han nåde” – det betyr enkelt at om du innrømmer for Gud at Han har rett i at du er en synder da gir Han deg syndenes forlatelse slik Han selv sier i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 16: “For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv!” Her har Otto Jespersens og hans håndlangere sin Livs mulighet!

 

Tillegg:

Under følger en oversettelse av Simon Wiesenthals (Swc) brev til Statsminister Stoltenberg:

”Hr. Jens Stoltenberg
Statsminister
Pb 8001
0030 Oslo
 
Faks +47 2224 9500
statsministeren@smk.dep.no
 
Paris, 12. desember 2008
 
Hr. Statsminister,
Simon Wiesenthalsenteret er alvorlig bekymret for den økende ytringen av antisemittiske holdninger i Norge. Dette fenomenet har fått betydelig oppmerksomhet i en senere publikasjon: «Bak den humanitære masken: De nordiske land, Israel og jødene», redigert av Manfred Gerstenfeld, forord av MBD Gert Weisskirchen.
 
Jeg har faktisk nylig overrakt en kopi til Deres ambassadør ved FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) i Genève.
 
Innenfor konteksten av vår forskning har vi blitt kjent med Otto Jespersens retorikk på TV2s «Torsdagsklubben» og som også, under dekke av pervers humor av Goebbels-typen, brant Det Gamle Testamente på sitt program. Siden den gang har han bare økt i sin motbydelighet.
 
Da jeg deltok på den første internasjonale konferansen av EUs kontor for grunnleggende rettigheter i Paris forrige mandag, viste jeg til Jespersens tre siste anti-jødiske fornærmelser, som ble påpekt av den Oslo-baserte Senter mot antisemittisme:
 
-  20. november 2008: «Jeg vil også benytte anledningen til å minnes alle de milliarder av lopper og flatlus som mistet livet i tyske gasskamre, uten å ha gjort noen annet galt enn å slå seg ned på personer av jødisk opphav.»
-  4. desember 2008: «Og for å være helt ærlig, har jeg knapt møtt en jøde engang. Men dette regner jeg med kommer til å endre seg nå som finanskrisa er i gang. For i likhet med mange andre så må vel jeg også ta meg en tur til pantelåneren etter hvert.»
-  «Helt til slut vil jeg bare ønske alle norske jøder god jul. Nei, hva er det jeg sier?! Dere feirer jo ikke jul, dere. Det var jo til og med dere som hang Jesus opp på korset jo.»
To eksperter på ytringsfriheten sa at disse uttalelsene muligens er i strid med Europarådets konvensjon om hatefulle ytringer, der også Norge er medlem.
 
Den siste nasjonale rapporten om Norge var antageligvis i 2003, da Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) ga mandat til undersøkelsen.
 
Vårt senter, som er en ikke-statlig organisasjon (NGO) med rådgivende status i Europarådet, foreslår at dets bok, med et særskilt blikk rettet mot Jespersen, vurderes å tas med i oppdateringen av den neste evalueringen de 47 medlemsnasjonene skal gjøre av hatefulle ytringer i Norge.
 
I mellomtiden, Hr. Statsminister, anmoder vi Dem om kraftig å fordømme Jespersen som en avviker fra norske verdier. Vi ber om at skyggene fra Quislingkollaboratørene skal blendes av den menneskelige storheten til Nansen og Nobel.
 
For at det skal skje, må Jespersen bli uglesett som en nasjonal paria.
 
Med all respekt,
Dr. Shimon Samuels
Direktør for internasjonale relasjoner,  Simon Wiesenthalsenteret