Navlebeskuende redaktør?

 

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.08.08

 

Østlands-Posten skriver på lederplass (31.07.08) om ”Navlebeskuende bønder” med henvisning til mange av bøndenes synspunkt på WTOs verdenshandel med mat. En av redaktørens påstander er at ” Norge lever ikke av landbruk.”. Da vil jeg spørre redaktøren:

- Hva spiser han til frokost?

 

Hva er så realiteten mht våre landbruksressurser og viktigheten av de resursene også for alle andre næringer?

For å understreke viktigheten av økologien og våre holdninger til denne siteres fra ”State of the World 1990”: ”Verdensøkonomien bygger på tre biologiske systemer: dyrket mark, skoger og beiteland. Bortsett fra fossilt brensel og mineraler gir de tre systemene alle råvarer industrien trenger. Og bortsett fra sjømat, bidrar de med all nødvendig mat. - Alle disse biologiske systemene har fotosyntesen til felles, plantenes evne til å bruke solenergi for å danne karbohydrater av vann og karbondioksid. Selv om man har anslått at 41 % av den fotosyntetiske aktiviteten foregår i havet, er det de 59 landbaserte prosentene som danner grunnlaget for verdensøkonomien.

Det er også tapet av fotosyntesen på land, forårsaket av miljøskader, som undergraver mange nasjonale økonomier.” Og: ”Når verdensøkonomiens jordbruksfundament svekkes, blir selve verdensøkonomien rammet. Faktisk ser jordbruket ut til å bli den sektor som først får merke hvordan de grunnleggende miljøskadene til syvende og sist vil forme den globale økonomiske utvikling.” Videre: ”Når man leser aviser, får man lett inntrykk av at endringer i økonomiske

indikatorer som nasjonalproduktet (BNP), rentenivå og råvarepriser gir nøkkelen

til fremtiden. Men det er forandringer av det biologiske produkt som former sivilisasjonen.”

 

Har redaktøren ofret en tanke at Norge ikke har selvforsyning på mer en 50 % på kalloribasis? En innskjerpet WTO avtale ville redusere denne prosenten. Norske matvarelagre er per i dag ikke eksisterende, sør for Ofoten! Har han tenkt på hva som kunne skje om kornområdene i Norge fikk regnvær fra ca 10. august til 10. september? Husker man nedbørsbildet i juni-juli i 2008 her i Vestfold eller er det for lenge siden? Det var kraftig ødeleggende flom!

 

Å ligge nå i varmen (omkranset av kommende spa hotell delvis betalt av ”RimiHagen”) og beskue sin norske akademiske navle gir lite håp for fremtiden. Det hjelper heller ikke til hos dem som har det langt verre en oss her i Norge, men et aktivt skogreisningsprogram ville hjelp mange – sammenstilt med flere andre tiltak. Å mobbe norske bønders innsikt, også i utenlandske forhold, virker bare dumt på leserne.

Nå gikk det ikke for WTO denne gangen heller – det viser bare hvor viktig bl.a. matproduksjonen er.