Morsdagsheftet av Lys: - Inn i kampen for ekteskapet "det første riket"


Intervju med Jørgen Høgetveit, i AKF – Intervjuet av Svein Villy Sandnes – desember 2008

- Avkristningen her i landet har gått så langt at vi vil bruke Morsdagsheftet av bladet Lys for den bibelske utvikling. Nå mobiliserer vi og

håper at vi skal få folk til å gå ut over hele landet og selge heftet til Morsdagen 8. februar. Det sier Jørgen Høgetveit sek. i Akademiet for Kristen Folkeopplysning på Evje.

Høgetveit viser til at vi i det norske samfunn er inne i en meget alvorlig utvikling m.h.p. kristendommens innflytelse i hjem, menighet og samfunn.

- Det begynte for mange år siden, men siste året har vi fått en ny ekteskapslov som sidestiller homofilt parforhold med ekteskap mellom kvinne og mann. Likhetslover og ekteskapsloven gir seg utslag på en rekke områder og er med på å ødelegge både hjem og familie. Tidligere har vi fått en rekke lover som drar i samme vei, sier Høgetveit.

Han viser til at kommende utgave av Morsdagsheftet av bladet Lys blir et viktig nummer mot denne utviklingen, selv om dette er et blad som er mykt i formen og tonen.

- Det er 8. februar at det er Morsdag og vi ønsker å bruke denne dagen over hele landet for å få ut denne viktige informasjonen mot utviklingen som skjer, sier Høgetveit. Tiden fra nå og fram til Morsdagen vil bli brukt til å få svært mange til å delta i dette salget.


- Hva er det bladet ellers inneholder?
Vi har en stor artikkel om hvordan kvinnene på Kvås i Lyngdal kjempet seg igjennom krigen og tok vare på hjem, barn og gard - mens mennene kjempet ute, var arrestert eller flyktet for nasjonal-sosialismen og Hitlers "det tredje riket". De kjempet heltemodig for "det første riket" og det "nasjonale riket" på kristen grunn. Vårt korsmerkede flagg var et viktig symbol og seiersmerke - som Arnulf Øverland mante til stryking av før krigen: "Stryk kristenkorset av ditt flagg, og heis det rødt og rent. La ingen by deg det bedrag, at Frelseren er født." Nå hører vi de samme toner igjen, og derfor har redaktøren - hvis mor var tremenning til A. Ø. - et oppgjør med dette kors-opprøret - også i lyrisk form.

Ellers har vi en fin artikkel av Gunnar Hamnøy om hvordan han reddet en liten pike fra hedenskapets utslettelse. J. R. Hardang skriver om "En mor med evighetslengsel" og sangen "Jag har hørt om en stad,-" og en kvinnelig lege skriver om "Kjøkkenbenken - hva er nå galt med den?" hvor mye av familiens økonomi forvaltes til fordel for helse og fellesskap.


Mange vakre bilder o.a., så dette er en rik og oppbyggelig gave til mor og hjemmet.