Mørkemenn som sprer Lys!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no28.11.08

 

En del av oss er svært kritiske til den statsoppdragelsen som nå skjer med barna i vårt land i barnehager, skole og SFO og også mye av det pensum som nå tres nedover hodet på forsvarsløse barn (og voksne). Pensumet innehar bl.a. darwinisme, feminisme og annen ikke kristent tankegods som strider mot vårt lands Grunnlov og som river ned menneskeverdet og dermed håpet for fremtiden!

Undertegnede har argumentert bl.a. med Skaperordningen, altså med basis i Gud som har skapt oss med et foreldreansvar og med en foreldrerett og der barna – så langt det lar seg gjøre – har krav på en egen mor og far i en familie struktur slik Bibelen omtaler den. Det innebærer altså ikke at barna skal ”ut på anbud”. Det er også argumentert med de stressfaktorer som finnes i bl.a. barnehager med svært forhøyet smittepress, mye lydstøy etc etc. Oppløsningen av samfunnets grunnpilar, familien, krever også sitt. Og det er helt feil å snakke om at barn trenger kvalitetstid med sine foreldre – men det de trenger er tid.       

 

Så leser en et oppslag i DagenMagazinet den 14.11.08, der ingressen lyder: ”Professor mener stadig flere barn får stressrelaterte lidelser, noen så alvorlig at det kan føre til forbigående lammelser, kramper eller blindhet.

Og videre: ”Barneklinikken på Rikshospitalet opplever at flere barn må behandles for dette. Professor og barnepsykiater Trond Diseth mener skole og barnehage ikke tar barnets behov tilstrekkelig alvorlig.” 14-15 barn kommer hvert år til Rikshospitalet med de alvorligste stressykdommer. Det må bety at bak disse 15 ligger det hundrevis, kanskje tusenvis av andre som lider. Hva med de andre sykehus og legekontorer rundt om i det ganske land – vil noen publisere tall derifra?

 

Diseth uttaler også (mht bl.a. at skole og barnehage ikke tar barnets behov tilstrekkelig alvorlig):

”– Det må gå an å si noe om denne mulige sammenhengen uten å bli kalt mørkemann, erkekonservativ eller antifeminist, framholder han.”

Diseth føler nok et behov for å ”forsvare” sine faglig baserte observasjoner – for han vet at dette kan det bli bråk av – for slikt skal en ikke påpeke i et sosialistisk Norge der mørkemenn egentlig bør settes i fengsel for deres inntoleranse. Mørkemenn er jo per definisjon inntolerante.

 

En kan så spørre seg: Bør man omdefinere det mest vanlige innholdet i begrepet mørkemann – altså en mann som hegner om de bibelske verdier? Det kan jo se ut til at mørkemannen er han som sprer Lys – i hvert fall for barna…og hvem er da mørkemann. Spør barna!

 

Bør noen nå snart gå i seg selv og se hva deres ego koster samfunnet (i kroner og øre og lidelser) og dermed få slutt på at samfunnet raseres ytterligere? Det er ikke kjærligheten til barna som driver barna inn på norske sykehus med alvorlige stresslidelser! Det er heller ikke kjærligheten til verken barn eller sin ektemake eller seg selv som fører til en skilsmisse som barn frykter mest av alt – men kjærligheten til sitt ego – altså anda en -isme som sosialismen er det og av samme rot.