Menneskerettene 60 år. AKF med glimrende bok!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no11.12.08 

 

 

Det er 60 år siden FNs menneskerettigheter ble vedtatt. Nå feiers de over store deler av verden. Men muslimene anklager dem for å være etablert på jødisk-kristen grunn – og har laget sine alternativer ut fra islam. At menneskerettene har jødisk kristen rot har muslimene selvsagt rett i. Det synes mange ganger som motstanderne letter forstår grunnleggende ting, enn de som skulle eie dem og ta vare på dem!

 

Norge har de fundamentale menneskeretter i sin Grunnlov fra 1814 (§ 96-112) med røtter tilbake til Sinailoven som vi har dokumentert før i NKA. For de som fornyet Norge og kristenarven fra 1814 og bygde dette vidunderlige landet – stod Ole Gabriel Ueland i spissen og så med Norges to øyenstener” Bibel og Grunnlov”. Og i den anglo-amerikanske verden peker historien samme vei – til kristenretten og bl.a. Magna Carta Libertatum fra 1215 i England. (Les ”Historien om de engelsktalende folk” av sir W. Churchill)

 

I Norges kommentar Avisa har vi skrevet mye om dette – så bare søk på sidene og les. Men i Akademi for Kristen folkeopplysning har vi trykt opp igjen den beste boken som er utgitt i Norge om dette tema: ”Kampen om menneskerettene” av Sigurd Opdahl. Den får du ved å bestille den fra AKF/ Krossen media, 4735 Evje (www.afkf.net) tlf: 379-31053 og koster kr 179,-. + frakt.


Jeg regner med at flere og flere nå begynner å forstå hvor viktig det er å forstå menneskerettenes betydning i utviklingen av samfunnslivet – og enda viktigere å bli bevisst hvor dette menneskesynet og disse rettene stammer fra. Og midt oppi denne debatten må vi aldeles ikke glemme at slike retter får vi ikke som ”avskårne blomster”. De lever ikke lenger blant oss enn at vi har kontakt med kilden – Bibelen og Guds rike – som er et menneskes første plikt og rett å tilbe Han og tjene Han.  SANNHETEN skal frigjøre oss – løgnen slavebinder!

 Underlig om kristendom og retten i Norge.

Boken kan også lastes nedher.
(Filen er på 7,63MB)

 

 

 http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm

 Bokanmeldelse av Kampen om menneskerettene, av Sigurd Opdahl.