Mattilsynet og matavvikling

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no08.12.08 

 

Mattilsynet har klart det igjen. Nå mener de: ”Agronomutdanning ikke godt nok for Mattilsynet. Norges Bondelag reagerer kraftig på at Mattilsynet ikke har tatt med agronomutdanning på lista over utdanninger som tilfredsstiller kompetansekravet i husdyrhold. – Bønder føler de har fått yrkesforbud og er mistenkeliggjort, skriver Bondelaget og krever et møte med ledelsen i Mattilsynet.”

 

Vi har i frisk erindring Mattilsynets famøse leting etter smittekilden for en infeksjon som drepte barn – og fokuserte på kjøttdeig, men fant den til slutt i spekepølser. Årsaken var ganske innlysende for den som ser tingene litt i sammenheng. Man hadde sluttet å bestråle krydderet som politisk moteriktig kom fra utlandet – uten særlig hensyn til hva det kunne bety for folkehelsa. Man antar at det – samt deres enøyde spesialisering - var noe av årsaken til at Mattilsynet famlet rundt i blinde i ukevis før de endelig fant kilden.

Jeg har selv hatt den glede å pleie nære forbindelser over mange år med helsevesenets folk (leger og sykepleiere) og har for mange år siden påpekt at de hadde minimal kunnskap om mat, matkvalitet og matproduksjon. Lite lette man etter slike kilder for mangelsykdommer o.a. som bonden gjør både på planter og dyr. Bare kikk i butikkhyllene og matdeklarasjonene som mer eller mindre lurer folk til tylle i seg utrolig mye usunn mat. Mens landbrukets kraftfòrsekker i alle år har hatt lange lister med spesifikasjon av rå- og renproteiner, karbohydrater, mineraler og vitaminer etc. etc. Og nå skal disse spesialistene parkere de som har decennier med kunnskaper og erfaring bak seg.

 

Det fører til samme enøydhet i for eks. u-hjelpsarbeid – hvor nå endelig Verdensbanken har innsett at landbruket har blitt alt for lite vektlagt. Ikke før sulten vokser dem over hodet, synes de å våkne. Det skal bli interessant å se om de da gir fra seg makta til bonden og hans veiledere som kan dette og har praktisert det fra tidenes morgen. Mattilsynet synes knapt å våkne til oppbakking av bøndene før vi også sulter. Konf. andre myndigheter som ødelegger norsk beitekultur og matforsyning med rovdyrpolitikk.

Britene synes å ha helt andre holdninger til grasrota ”the common sense” og bondevettet enn Mattilsynet. H.r. advokat A. Nordhus sa til ekspertene i retten at ”en ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj på sin ville flukt uti de store villfarelser”. En undres om det er noen i Mattilsynet som har selverkjennelse nok til å kjenne seg igjen?

 

Trygve Haugeland tidligere miljøvernminister m.m., sa ofte ”De beste av dere blir bønder, de nest beste kan bli lærere og de dårligste forretningsfolk”. Mannen var en særdeles dypttenkende person, Per Bortens nære venn og medarbeider og dertil kandidat med innstilling til Kongen fra NLH (i dag UMB). De to laget den første naturressursmeldinga ut fra tanken at det kunne bli ”skjebnesvangert” for et folk ikke å ha oversikt over ressursene som produserte mat og råstoffer. De planla et Naturressursdep. og begge hadde respekt for bonden, mens Ap. gjorde det hele om til et Miljøverndep. som stort sett har plaget bygda og bonden og svekket vår matsikkerhet. Mattilsynet synes å være en del av samme politikk.

 

Våre forfedre som bygde landet i det nittende århundre og som vi nyter godt av i dag, hedret bonden og sang ”All kultur er dyrket først og fremst av jord,-”. Den kjente russiske forfatter, Dostojevskij, ble aldri trett av å minne det russiske folk om at det russiske ord for bonde var avledet av Kristus den store skaper og forvalter, men dette er velt langt bortenfor de flestes dennesidige erkjennelse i dag, endog i en juletid som orienterer seg etter Cappelens ”vanlig tidsregning” ikke e.Kr.

Jeg oppfatter Mattilsynets opptreden som en politisk og populistisk initiert medvirking til nedbygging og slaktning av norsk landbruk, dets fagfolk, institusjoner og rådgivere – noe som er i ferd med å føre oss alle ut i ulykke og sult i en meget sulten verden. Bondens eiendomsrett til naturressursene, forvaltningsrett, beredskapslagre, planleggingsapparat er blitt bygget systematisk ned over mange titalls år og er nå meget sårbart om det skulle komme en krise også til oss. Dette og butikkmaten burde interessere Mattilsynet og ikke utsjalting av bonden og agronomen som er en grunnleggende funksjon i enhver nasjon som vil ha en fremtid. Ekspertene tok feil om finansene som startet med matkrisen, og vil fortsette med en større av samme slaget.