Mat på global agenda

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no25.08.08

 

”Mens opinionen og media fokuserer på Georgia, der action er, tenker stormaktene på en helt annen måte: geopolitisk og globalt.” (Daniel Heradstveit, professor til Aftenposten august 2008) Og Erling Kjekstad i Nationen 16.08.08 skriver (fritt gjengitt) at Norge nå befinner seg nasjonalt og forsvarsmessig i en 1930 situasjon. Det betyr i klar tekst at vi ikke har et forsvar! Legg også merke til at Jens Stoltenberg i april ble invitert av USAs Bush til USA i løpet av høsten 2008 – hvilket er et ytterligere signal om at USA ser hva som skjer i norsk nærområde.

Hvor viktig er da maten opp i dette geopolitiske spillet? I Sandefjord Blad den 19.08.08 kan vi lese: ”Bøndene i Afrika må støttes og oppmuntres, slik at landene på dette kontinentet blir i stand til å brødfø seg selv, sier Arne Cartridge.” Cartridge som er konserndirektør i Yara sier videre at Matvaresikkerheten globalt, og spesielt i Afrika, må komme sterkere tilbake på verdenssamfunnets dagsorden. Og ”– Det har skjedd store og alvorlige endringer i verdens matvaresituasjon i den aller seneste tiden. Den er faktisk i ferd med å bli ganske kritisk, og skal vi unngå enda større sultkatastrofer enn de vi har opplevd, må alle parter og alle gode krefter føres sammen og trekke sammen, mener Cartridge.”

 

Cartridge peker også på begrensede jordressurser bl.a. i Afrika og han uttaler at verden nå er vitne til et paradigmeskifte der prisene på basisvarene hvete, ris, soya og mais er gått til himmels. Og han peker på at ”– Samtidig som prisen på mat øker, faller lagrene drastisk, og eksporten av matvarer synker. Land som Vietnam og Thailand, som brukte å være store eksportører av ris, holder nå igjen på grunn av mindre lager, for å være sikker på å kunne brødfø sin egen befolkning.”

 

Her peker Cartridge på flere viktige momenter. Han kunne også pekt på at Norge ikke er selvforsynt med mat, vi produserer selv alarmerende lite, kun 50 % på kalloribasis. Og som en ser innledningsvis er verden kommet langt nærmere en storsmell der den globale sikkerhetssituasjonen strammes til hvilket kan bety svært hurtig avskjæring av transportlinjer for bl.a. mathvete til Norge. Norge står uten nasjonale beredskapslagre for helt fundamentale daglige varer som korn, sukker, salt og gjær (se http://home.online.no/~lar-hoeg). Og våre delelagre til traktorer etc er svært små - mye deler skaffes raskt, men er avhengig av at internasjonal logistikk er inntakt. Hva som ville skje med transport og matvareproduksjon i Norge om raffineriene på Mongstad og i Tønsberg ble bombet kan en jo raskt forstå – når beredskapslagre for diesel ikke finnes organisert på norske gårdsbruk og hele den norske produksjonen av både mat og annet er avhengige av disse to raffineriene.

 

Hvorfor, selv om de er advart nå i flere år, søker de styrende ut i storm uten draft og kompass? En forklaring kan være at vi nå skal inn i EU, siden flere vil bli redde for vår nabo i øst og kanskje USA bindes opp i flere større konflikter. En annen forklaring kan være at styrende marxister/sosialister er godt på bølgelengde med regimet i bl.a. Moskva. Det kan ikke lenger sies at ”vi visste ikke”. Vi vet nå hvor det bærer hen. Vil du og jeg og våre barn dit?