Mat og kultur

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no18.08.08  

 

Nyheten den 7.8. d.å. forteller oss at det norske folk nå bruker mer til kultur enn til mat. Tallene skal være henholdsvis 12 % og 11 %. Samtidig opplyses det at Norge har tettest med festivaler i Europa med over 600 stk og bruker 9 milliarder – selvsagt med masse offentlig støtte fra våres felles skattepenger.

 

Undertegnede har mange ganger påpekt at en sosialistisk tenkning – som vil fortrenge religionen fra folks bevissthet – mer og mer fokuserer og bruker ressurser på menneskeskapt kultur. Og da selvsagt en kultur som fjerner seg mer og mer fra kristent innhold.

 

Også kirken fylles opp med kultur. Kirkelokalene tas mer og mer i bruk – ikke minst til konserter. Dette skjer samtidig med at de kristne arrangementene blir færre og færre og får et stadig mer liberalt innhold som også fjerner seg fra Bibelens Ord.

Slik bygger man opp en ny bevissthet og identitet.

 

Det samme gjorde en under det sosialistiske styret i Sovjetunionen da kristendommen skulle utslettes. Det gikk jo ikke – for rundt om i de tusen hjem satt det en ”babusja” bestemor – og lærte barna om det beste hun og Russland hadde: troen på Guds Ord.

 

Symptomatisk nok neglisjerte en jordbruket der borte under dette vanstyret så kraftig – at dette landet med noen av verdens rikeste jordressurser – utviklet store sultkatastrofer – og endte opp med å måtte importere store mengder korn fra USA. De 4-5 % av jorda som ikke var statseid - produserte over 50 % av maten som tross alt ble produsert der under det sosialistiske styret.

Er det noe i dette bildet som minner mine lesere om det som nå utvikler seg i Norge med hensyn til mat og kultur? U-kulturen ødelegger jord og kaster store matmengder og tvinger matprisene ned på et minimum som avsetter store deler av bondestanden! Alt annet er viktigere, synes det.

 

Vi minnes den kristendom og kultur som løftet Norge fra armod og fattigdom til en velstandsnasjon ut over alle grenser. Det kommer godt til uttrykk i Bondesangen av Jonas Dahl (1848-1919):

 

”Underlegge eder – jorden” sa Gud.

Ennu alle steder – det er første bud.

Først i plogens spor – åndens grøde gror;

bonden er og var – all kulturens far.

 

Den dyptloddende russiske forfatter – Dostojevskij ble aldri trett av å minne det russiske folk om at det russiske ord for bonde var avledet av ordet for kristen. Her er underlige sammen-henger mellom Skaperen, skaperverket og mennesket – som vi også ser det i Israel – hvor landet lå som sump og ørken inntil jødene kom tilbake og begynte en rett forvaltning av skaperverket. Nå produserer det over 90 % selvforsyning, gode råstoffer og livsmiljø.

 

Den nå avdøde – men meget utholdende dissident i Russland – Solsjenitsyn – hvis bøker og tanker tvang regimet i kne - ga sterkt uttrykk for hvordan det ville gå med den russiske folkesjel om de forlot og mishandlet den russiske jord. 

Kutt røttene til Norges jord og bondekulturen og vår historiske fortid som skapte denne kulturen og bondedemokratiet - og lag en moderne overfladisk urban kultur – så er man garantert at tiden for det norske samfunn heretter blir kort. Det vitner bl.a. faglitteraturen om bl.a.: ”Topsoil and civilization.” – (Matjorda og sivilisasjonene.) Da hjelper det ikke mye med en larmende, livsnytende kultur – for ikke å si u-kultur.